Održana 4. redovna sjednica SO Višegrad

0

VIŠEGRAD – Na početku četvrte redovne sjednice Skupštine opštine Višegrad zakletvu je položio novi odbornik sa liste SNSD Darko Andrić, koji je zamijenio bivšeg odbornika, a sada poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srpske Gorana Lončarevića.

U nastavku skupštinskog zasjedanja odbornici su upoznati sa Informacijom o radu Skupštine opštine u prošloj godini koju su primili k znanju, a zatim se prešlo na razmatranje Izvještaja o prošlogodišnjem radu načelnika opštine i opštinske Amdinistrativne službe. Rasprava je, u najvećoj mjeri, bila fokusirana na dio prošlogodišnjeg Izvještaja načelnika opštine i Administrativne službe koji se odnosi na realizaciju postupaka javnih nabavki. Nakon diskusija i brojnih replika, u kojima su učestvovali odbornici Brane Smiljić, Milan Komad, Bilal Memišević, Predrag Maljukan, Vinko Droca i potredsjednik SO Miodrag Rosić, prešlo se na glasanje o Izvještaju. Izvještaj nije usvojen, pošto je podržan od 6 odbornika , a 15 je bilo uzdržano.

U nastavku sjednice usvojen je Program rada SO Višegrad za 2013. godinu, a Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta opštine Višegrad nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova odbornika. Odbornici su, zatim, jednoglasno usvojili Inicijativu Ferijalnog saveza Republike Srpske o pokretanju postupka eksproprijacije nekadašnje kuće nobelovca Ive Andrića i okolnog zemljišta.

Na sjednici je odlučeno da se u okviru ove inicijative razgovara sa vlasnicima kuće, kako bi je oni sporazumno prodali opštini Višegrad.Ukoliko vlasnici ne pristanu na prodaju kuće i okućnice Opština Višegrad će zatražiti od Vlade Republike Srpske i nadležnog ministarstva da se bivša kuća Ive Andrića proglasi objektom od opšteg nacionalnog interesa , kako bi se pristupilo njenoj eksproprijaciji.

U nastavaku 4. redovne sjednice Skupštine opštine odbornici su razmatrali i većinom glasova usvojili Odluke o utvrđivanju visine nadoknade za tehnički pregled objekata i bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području opštine Višegrad za 2013. godinu. Prilikom glasanja načelnik opštine Slaviša Mišković nije prihvatio predloženi amandman odbornika SNSD da se predviđena visina nadoknade za tehnički pregled objekata umanji za 40 odsto.

Na osnovu predložene Odluke, koja je jednoglasno prihvaćena, prosječna građevinska cijena kvadratnog metra stambenog prostora u opštini Višegrad i dalje će iznositi 540 KM. Odbornici su većinom glasova usvojili Program zajedničke komunalne potrošnje za 2013. godinu , a podršku većine odbornika dobila je Odluka o izmjeni Odluke o odborničkim dodatcima i naknadama članovima radnih tijela Skupštine opštine Višegrad. Izmjenama ove Odluke predviđeno je umanjenje mjesečne novčane naknade koja pripada odbornicima za 50 odsto, u slučajevima kada oni neopravdano izostanu sa sjednice opštinskog parlamenta.

U nastavku skupštinskog zasjedanja, nakon prethodne rasprave, većinom glasova je usvojen Prijedlog odluke o utvrđivanju uslova i kriterijuma za ostvarivanje prava na stimulisanje nataliteta. Komentarišući ovu odluku načelnik opštine Višegrad Slaviša Mišković je rekao da je u prošlogodišnjem budžetu za ove namjene bilo predviđeno 40.000, a da je ove godine planirano 65.000 KM.

Olukom je, inače, predviđeno povećanje naknada kojima se stimuliše natalitet. Za svako dijete rođeno u tekućoj godini roditelji će iz opštinskog budžeta dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 500 KM, a za svako treće i naredno dijete visina pomoći će iznositi 700 KM. Roditelji čija ukupna mjesečna primanja ne prelaze iznos od 500 KM imaće pravo na mjesečnu naknadu za rođeno dijete u iznosu od 100 KM, dok ono ne navrši jednu godinu starosti.
Većinom glasova odbornika usvojen je i Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata sa područja opštine Višegrad. Ovom Odlukom je predviđeno povećanje mjesečnog iznosa stipendije sa sadašnjih 100 , na 120 KM. Studenti će , kao i do sada, stipendiju primati 10 mjeseci.

U okviru obimnog dnevnog reda od 30 tačaka odbornici su , takođe, razmatrali i usvojili Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece i odraslih u opštini Višegrad za ovu i narednu godinu, a dali su i saglasnost na Odluku o promjeni naziva Javne ustanove Dječije obdaniše “Neven”. Na sjednici opštinskog parlamenta, zbog isteka mandata, razriješeni su dužnosti dosadšnji članovu Upravnog odbora Narodne biblioteke “Ivo Andrić”, a nakon toga su imenovani za vršioce dužnosti do izbora novih članova Upravnog odbora koji će biti izvršen putem javnog konkursa. Većnom glasova odbornika imenovana je i Komisija koja će sprovesti konkursni postupak.

U nastavku četvrte redovne sjednice Skupštine opštine većinom glasova je usvojeno i Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje konkursnog postupka za prijem službenika u Administrativnu službu opštine Višegrad. U ovu komisiju su imenovani Neđo Savić, Nedžad Muhić, Branka Čarapić, Goran Kujundžić i Aleksandar Stančić.
Na sjednici opštinskog parlamenta, zbog isteka mandata, većinom glasova prisutnih odbornika dužnosti su razriješeni dosadašnji članovi Stručnog tima za praćenje realizacije projekta izgradnje Andrićgrada – Vinko Droca, Mladen Đurević, Miroslav Nešković, Njegoš Tanasković i Draginja Dabić. Zatim je, takođe većinom glasova, usvojeno Rješenje o imenovanju Komisije za praćenje namjenskog korištenja finansijskih i drugih sredstava opštine Višegrad koja se ulažu u izgradnju “Andrićgrada” . U ovu Komisiju su imenovani Neđo Savić, Njegoš Tanasković, Branka Dragičević, Slavko Andrić i Miroslav Nešković.

Pri samom kraju skupštinskog zasjedanja usvojena su i Rješenja o razrješenju dosadašnjih predstavnika opštine Višegrad u Kreditnom i Nadzornom odboru za dodjelu stimulativnih kredita iz budžeta opštine Višegrad. Oni su razriješeni zbog isteka mandata. U novi Kreditni odbor iz Opštine Višegrad su imenovani Njegoš Tanasković, Koviljka Marković, Jadranka Gluhović i Milan Komad, a u Nadzorni odbor – zamjenik načelnika opštine Milan Nikolić i Zdravko Žuža.
U radu četvrte redovne sjednice opštinskog parlamenta aktivno je učestvovao i narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske iz Višegrada – Goran Lončarević.

(www.palelive.com / opstinavisegrad.com)

Pretplati se
Obavijesti me o
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare