Uslovi korišćenja

0

Korišćenjem ili pristupanjem web portalu Palelive.com prihvatate poštovanje Uslova korišćenja ovog web portala.

1. Svi komentari i poruke objavljeni na web portalu Palelive.com su privatno mišljenje autora i komentatora i ne predstavljaju stavove vlasnika web portala i njegove administracije.

2. Vlasnik i administracija portala Palelive.com ne odgovaraju za tačnost, potpunost i istinitost sadržine postavljenih poruka i komentara, niti stavova iznijetih u njima.

3. Autori komentara odgovaraju za tačnost, potpunost i istinitost sadržine postavljenih poruka i komentara. Svaki komentar, poruka, kao i vaša IP adresa čuvaju se za slučaj nepoštovanja i kršenja Uslova korišćenja ovog portala, ali i odredbi važećeg zakonodavstva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

4. Korišćenjem ovog web portala obavezujete se da nećete postavljati poruke ili komentare koji sadrže uvrede, prijetnje, psovke, vulgarne izraze, klevete, pozive na nasilje, izražavanje nacionalne netrpeljivosti, nazivanje pripadnika drugih nacionalnosti pogrdnim imenima. Svi oblici nacionalne, rasne, vjerske, seksualne, rodne i bilo kakve druge mržnje i/ili netolerancije su zabranjeni.

5. Poruke koje su protivne Uslovima korišćenja, bez obzira kome su upućene, potrebno je prijaviti administraciji portala, kako bi bile uklonjene. Vlasnik i administracija Palelive.com nemaju obavezu da pojedinačno obrazlažu razloge za uklanjanje poruka, korisnika koji krše Uslove korišćenja, a zadržavaju pravo na uklanjanje spornih komentara i poruka bez prethodnog obavještenja.

6. Informacija iz privatnog života, odnosno lični pisani zapis (pismo, dnevnik, zabilješka, digitalni zapis i slično), zapis lika (fotografski, crtani, filmski, video, digitalni i slično) i zapis glasa (magnetofonski, gramofonski, digitalni i slično) – ne može se objaviti bez pristanka lica čijeg se privatnog života informacija tiče, odnosno lica čije riječi, lik odnosno glas sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice.

7. Portal Palelive.com zadržava pravo da obrišе komentare ukoliko posumnja na njihovu tačnost, potpunost i istinitost, te procjeni da se radi o informacijama iz privatnog života. Korisnik koji je odgovoran za postavljanje takvog sadržaja dužan je nadoknaditi svu štetu prouzrokovanu na ovaj način.

8. Lični pisani zapisi ne mogu se objaviti ni bez pristanka onoga kome su namjenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povrijeđeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica.

9. Nije dozvoljena upotreba materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, osim ukoliko imate odgovarajuće ovlašćenje za korišćenje tuđeg autorskog dela. Vlasnik i redakcija Palelive.com ne odgovaraju za takve materijale, a odgovornost će snositi isključivo korisnik koji ih je postavio. Po prijavi ili saznanju da je na web portal Palelive.com postavljen materijal čije korišćenje predstavlja povredu tuđeg autorskog prava, administratori Palelive.com će pristupiti njegovom uklanjanju bez odlaganja. Korisnik koji je odgovoran za postavljanje tuđeg autorskog materijala nadoknadiće Palelive.com svu štetu prouzrokovanu na ovaj način.

10. Oglašavanje bilo koje vrste nije dozvoljeno. Postavljanje linkova eksternih web adresa u kontekstu teksta ili diskusije je dozvoljeno, osim ukoliko se radi o reklamiranju.

11. Namerno i sistematsko ometanje drugih korisnika neće biti tolerisano, a korisnik koji se ponaša suprotno ovim Pravilima upotrebe biće sankcionisan.

12. Korisnička imena koja su uvredljiva ili su usmjerena protiv neke osobe ili grupe će biti izbrisana. Vlasnik i administracija Palelive.com nemaju obavezu da pojedinačno obrazlažu razloge za uklanjanje naloga korisnika koji krše Uslove korišćenja, a zadržavaju pravo na uklanjanje spornih komentara i poruka bez prethodnog obavještenja.

13. U postupku registracije birate svoje korisničko ime. Pomoću korisničkog imena se registrujete. U cilju vaše zaštite i zaštite vaših podataka obavezujete se da svoju šifru nećete otkriti drugim licima osim administratoru. Takođe se obavezujete da ne koristite naloge drugih lica. Preporučujemo da šifra za vaš nalog bude složena i originalna.

14. Prilikom registracije za web portal Palelive.com pristajete da administraciji sajta ostavite lične podatke koje prikupljamo samo radi Vaše registracije i u drugu svrhu se ne mogu koristiti.

15. Palelive.com štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. Palelive.com se obavezuje da privatne podatke korisnika neće distribuirati drugim licima, osim uz dozvolu korisnika, ili u slučaju teškog kršenja Uslova korišćenja ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

16. Upozoravamo da je zabranjeno neovlašćeno skidanje i korišćenje u bilo koje svrhe tekstova i fotografija koji budu postavljeni na web portalu. Svaki korisnik koji na ovaj način povredi tuđe autorsko pravo odgovoran je za svu štetu koju Palelive.com pretrpi i dužan je da je nadoknadi.

17. Vlasnik i administracija Palelive.com zadržavaju pravo promjene Uslova korišćenja web portala bez upozorenja korisnicima. Administracija može obavjestiti korisnike putem e-mail poruke ili objavljivanjem na web portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na web portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.

Прати тему
Обавијeсти мe о
0 Коментара
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare