Obavještenje o isključenju sa sistema vodosnabdijevanja

0

JP “Vodovod i kanaizacija” a.d. Pale obavještava korisnike usluga ovog Javnog preduzeća da će se u narednom periodu vršiti isključenja sa sistema vodosnabdijevanja korisnika – dužnika kako iz sektora stanovništva, tako i iz sektora prevrede, koji ne izmiruju svoje obaveze prema ovom Preduzeću po ispostavljenim fakturama.

Takođe, obavještavaju se i korisnici usluga ovog Javnog preduzeća, nastanjeni u stambenim zgradama gdje je izvršena ugradnja glavnog vodomjera, da su dužni dostaviti spisak vlasnika stanova sa tačnim brojem članova domaćinstva do 21.09.2015. godine, u protivnom biće isključeni sa sistema vodosnabdijevanja.

JP “Vodovod i kanalizacija” Pale

(www.palelive.com)

Postavi komentar

  Pretplatite se  
Obavjesti me o