Početna Poveznice Stećci

Poveznica: stećci

Stećci pod zaštitom Uneska postali vidljivi i pristupačni

FOČA - Asocijacija mladih Foča uredila je lokalitet stećaka Mramor-Crkvina u selu Vrbica u fočanskoj mjesnoj zajednici Zavait, koji je na listi svjetske baštine...

Asocijacija mladih očistila nalazište stećaka

FOČA - Desetak volontera fočanske Asocijacije mladih očistili su i uredili manje nalazište srednjovjekovnih stećaka na uzvišenju iznad Foče. Predsjednik Asocijacije mladih Aleksandar Vidojević priča...

Otvorena izložba “Stećci – svjetska baština”

FOČA - U Muzeju Stare Hercegovine u Foči danas je otvorena izložba "Stećci - svjetska baština" koja na panoima prikazuje 28 nekropola iz BiH,...
Otvorena izložba "Stećci - svjetska baština"

Otvorena izložba “Stećci – svjetska baština”

SOKOLAC - Na izložbi "Stećci - svjetska baština", koja je danas otvorena na Sokocu, izloženo je 27 panoa sa fotografijama ovih srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika...

Arheolozi otkrili nove detalje o srednjovjekovnoj crkvi u Glasinačkom polju

SOKOLAC – Tokom arheoloških istraživanja, koja su počela 1. jula na lokalitetu Crkvina u Glasinačkom polju kod Sokoca, otkriveno je više detalja...

Nekropola stećaka kod Delijaša

Selo Delijaš (Crna Rijeka) se nalazi na jugozapadnim padinama Jahorine, u opštini Trnovo (Federacija BiH). Selo je odvajkada naseljeno uglavnom muslimanskim stanovništvom. Sjeverno od...

Briga za drevne svjedoke vremena

ROGATICA - Da bi zaštitili od propadanja drevne svjedoke prošlosti, radnici preduzeća za geodetske poslove “Geo Astor” iz Banjaluke snimili su 212 stećaka u...

Video reportaža o Starom gradu

O Starom gradu na uzvišenju Lipovac iznad sastavaka Paljanske i Mokranjske Miljacke smo pisali u nekoliko navrata. Stari grad koji dio istoričara smatra čuvenim...

Nekropole stećaka

Nekropola je groblje ili mjesto gdje se sahranjuje, dok je bukvalno značenje, prevedeno sa grčkog "grad mrtvih". Pored rijetkih primjena riječi za moderna groblja...

Zarasla nekropola Pavlovića u Gornjim Palama

U maloj nekropoli u Gornjim Palama, svega stotinjak metara od Gradine, nalazi se 13 stećaka (6 sanduka i 7 sljemenjaka) iz perioda vlastelinske porodice...

Posljednje