Skromnim kapacitetima ostvarujemo rezultate i poboljšanja

0

U Frontal intervjuu načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica govori o promjenama koje su uvedene i one koje planirane da se ostvare.

Ističe da ono što je njemu veoma važno jeste da su u proteklih godinu dana svojim sugrađanima dali nadu da se ipak može dosta toga učiniti na Sokocu i da se poštenim radom i trudom moraju postići rezultati i poboljšati uslovi života.

Šta opština Sokolac u današnje vrijeme može da ponudi svom stanovniku?

Opština Sokolac u današnje vrijeme može da ponudi mnogo više svojim stanovnicima nego ranije. Prije svega, napravljeni su prvi koraci u odnosu na prethodni period stagnacije, koji se odnose na privlačenje investicija u različitim oblastima, čiji je krajnji rezultat zapošljavanje lokalnog stanovništva. Sve svoje resurse smo stavili u funkciji pokretanja i privlačenja investicija, ali i skraćivanju administrativnih procedura za naše provrednike koji žele da pokrenu novi ili prošire neki već postojeći biznis. Velike napore ulažemo u oblast poljoprivrede o čemu svjedoče i sve aktivnosti usmjerene na pokretanje Centra za unapređenje proizvodnje u brdsko-planinskom području u saradnji sa Vladom RS, Univerzitetom u I. Sarajevu i FAO organizacijom.

Takođe, da bi smo olakšali život seoskog stanovništva ulažemo značajna sredstva iz budžeta u podsticaje plasteničkoj proizvodnji, voćarstvu, stočarstvu, proizvodnji mlijeka i meda itd. Intenzivno sarađujemo i sa stranim donatorima u ovoj oblasti. Kvalitet života našeg stanovništva nastojimo poboljšati i realizacijom nekih kapitalnih projekata kao što je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnja pet novih vodovoda, asfaltiranje pet ulica, popravka makadamskih puteva, sanacija dva mosta, pomoć u izgradnji parohijskog doma u Sokocu, popravka i nabavka medicinske opreme u Domu zdravlja u vrijednosti preko 100.000 KM, postavljanje video nadzora na obrazovnim ustanovama, rješavanje grijanja u Gradu, uvođenje LED rasvjete, rekonstrukcija električne mreže i mnogi drugi projekti.

Ne zaboravljamo ni naše studente kojima se dodjeljuju stipendije svake godine, a mlade podstičemo i sufinansiranjem postojećih nevladinih organizacija, ali i osnivanjem novih od kojih je u posljednje vrijeme osnovano nekoliko značajnih: Poljoprivredna zadruga, Turistička organizacija, Udruženje Majka i dijete itd. Sve u svemu, ulažu se maksimalni napori u poboljšanje stanja i uslova života za stanovnike, ali je potrebno i više vremena da bi se situacija pokrenula sa mrtve tačke.


Sa kojom opštinom u RS/BiH biste po ekonomskim-socijalnim-kulturnim parametrima uporedili opštinu Sokolac i zašto?

Možemo se uporediti sa svim srednje razvijenim opštinama Republike Srpske, jer i mi spadamo u tu kategoriju. Situacija u lokalnim zajednicama Republike Srpske, bez obzira na njihov stepen razvijenosti je izuzetno teška i svi se suočavamo sa manje-više istim ekonomskim, socijalnim i drugim problemima. Međutim, smatramo da se opština Sokolac ipak donekle izdvaja od ostalih, zbog napora koje ulažemo u pokretanje ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja u ovako kratkom periodu. Uprkos skromnim kapacitetima kojima raspolažemo ipak postoje rezultati i poboljšanja na kojima će se i dalje neumorno raditi.


Ovogodišnji budžet opštine je za nešto više od milion KM manji od prošlogodišnjeg. Šta je uzrok ovom smanjenju i da li ste zadovoljni njegovom raspodjelom. Povećani su rashodi za lična primanja?

Da, budžet Opštine Sokolac je manji u odnosu na budžet u prošloj godini. Osnovni razlog ovakve situacije jeste činjenica da su prihodi od PDV-a značajno smanjeni od početka ove fiskalne godine. Veoma je teško realizovati obaveze i planove u uslovima kada se smanjuju prihodi, ali uprkos ovakvoj situaciji Opština Sokolac ulaže maksimalne napore da realizuje planirane aktivnosti i obaveze. Rashodi za lična primanja jesu povećani usljed angažovanja jednog broja ljudi na određeno vrijeme na poslovima čuvanja opštinske i privatne imovine od otuđivanja kao i 105 volontera pripravnika. U proteklom periodu smo se suočavali sa brojnim situacijama otuđivanja imovine i devastiranja opštinskih i poslovnih objekata koji nisu u funkciji. Bili smo prinuđeni da ih zaštitimo od daljeg urušavanja, obzirom da je planirano da se svi slobodni objekti i prostori ponude domaćim i stranim investitorima za zakup, ulaganje ili neki drugi vid investicija, potrebno ih je sačuvati od devastacije koliko god je to moguće.

Dokle se došlo sa projektom izgradnje etno sela. Prošlogodišnjim budžetom opština je 300 000 KM izdvojila u ove namjene?

Prošlogodišnjim budžetom Opština je izdvojila 317.000,00 KM za projekat izgradnje Etno sela na Ravnoj Romaniji. Prema dogovoru sa Emirom Kusturicom i njegovim arhitektima, započeta je izrada projektno-planske dokumentacije koja će uskoro biti i završena. Takođe, zemljani radovi na platou Romanije se nalaze u završnoj fazi i polako se privode kraju onoliko koliko to vrijeme dozvoljava, obzirom da Romanija ima planinsku klimu, još uvijek nije nastupio period lijepog vremena kada bi se radovi mogli odvijati nesmetano. Nakon realizacije ove faze, u dogovoru sa ostalim akterima će se preduzimati sljedeći koraci i aktivnosti predviđene projektom, a u skladu sa raspoloživim sredstvima.

(www.palelive.com / www.opstinasokolac.net)

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments