Održana 15. redovna sjednica Skupštine opštine Višegrad

0

VIŠEGRAD – Uz ocjenu da se radi o izuzetno važnom dokumentu, kojim se pospješuje razvoj poljoprivrede i sela, a nakon poduže rasprave, odbosnici Skupštine opštine Višegrad većinom glasova usvojili su Odluku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2014. godini.

Klub odbornika SNSD-a je predlagao da se podsticaji odnose isključivo na lica kojima je poljoprivreda osnovno zanimanje, ali je pojašnjeno da se na taj način planirana podsticajna sredstva nebi iskoristila, obzirom da su na području opštine Višegrad do sada registrovana samo dva poljoprivredna gazdinstva.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju privrednog društva „Andrićev konak“, kojom su precizirani odnosi iz osnivačkog akta. Izmjenjenom Odlukom dodatno je precizirano ustupanje bivšeg hotela „Višegrad“, privrednom društvu „Andrićev konak“ na period od pet godina.

Lista stručnjaka za prijem službenika u lokalnu upravu

U nastavku sjednice Skupštine opštine Višegrad, većinom, glasova je usvojena Odluka o utvrđivanju liste stručnjaka, sa koje će načelnik opštine Višegrad, Slaviša Mišković, imenovati po dva člana u Komisiju za prijem službenika u opštinsku upravu.

Na listi stručnjaka su; ekonomisti Brane Smiljić, Marko Božić i Dušan Nešković, pravnici Dušanka Krčo i Dušanka Samardžić, doktor medicine Ljubiša Škipina, diplomirani inžinjer elektrotehnike Marko Nedić, mašinski inžinjeri Slađana Rosić i Mišo Savić, diplomirani tehnolog Mile Perić i magistar Bilal Memišević.

Prijem 30 pripranika

Glasovima 19 prisutnih odbornika usvojena je Odluka o osnivanju Odbora za žalbe opštine Višegrad, kao i Odluka o prijemu 30 pripravnika u Administrativnu službu opštine Višegrad, javne ustanove i preduzeća, čiji je osnivač opština Višegrad.

Odlukom je predviđen prijem 13 pripravnnika sa visokom stručnom spremom u Administrativnu službu opštine Višegrad, tri pripravnika sa visokom i jedan sa sredsnjom stručnom spremom u komunalno preduzeće „Komunalac“, zatim jednog pripravnika sa visokom i jednog sa srednjom stručnom spremom u preduzeće za vodovod i kanalizaciju „15. april“, tri pripravnika sa visokom i jednog sa višom stručnom spremom u javnu sportsku ustanovu „Drina“, jednog pripravnika sa visokom i jednog sa srednjom stručnom spremom u „Andrićev konak“, dva pripravnika sa srednjom stručnom spremom u Radio Višegrad, te jednog pripravnika sa visokom stručnom spremom u Turističku organizaciju Višegrad.

Parkiranje na javnim parkiralištima

Odlukom o parkiranju na javnim parkiralištima utvrđeni su uslovi, način košišćenja, organizacija i način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem motornih vozila na javnim parkiralištima na području opštine Višegrad.

Tehničke i organizacione poslove na parkiralištima obavljaće komunalno preduzeće „Komunalac“, a usvojenom Odlukom o dopunama odluke o komunalnim taksama precizirana je visina novčane naknade za usluge parkiranja vozila.

Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije za regulisanje prikupljanja i odvodnje fekalne kanalizacije i pristup izgrađenim objektima u dijelu naselja Dušče, te Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni metra kvadratnog korisne površine stamebenih i poslovnih objekata u visini od 540 maraka, kao i mišljenje o izgradnji vodovoda Klašnik-Prelovo, koje će biti upućeno na izjašnjavanje nadležnom Ministarstvu Vlade Republike Srpske u cilju donošenja Odluke o utvrđivanju opšteg interesa.

Boravišna taksa 1,50 KM

Odbornici Skupštine opštine Višegrad jednoglasno su podržali Odluku o određivanju boravišne takse, u visini od 1,50 maraka, umjesto dosadašnjeg iznosa od jedne marke.

Za člana Školskog odbora Srednje škole „Ivo Andrić“ Višegrad, ispred lokalne administracije, imenovan je Dobrivoje Stanojević.

Usvojen je Program rada lokalnog parlamenta za 2014. godinu, a nakon poduže rasprave i informacija u vezi postupka odabira kandidata za direktora Doma zdravlja Višegrad, zbog izostanka rang liste kandidata.

Dr Ljubiša Škipina VD direktor Doma zdravlja

Nakon neopozive ostavke, jednoglasno je usvojeno Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Višegrad Dr Aleksandra Fulurije, a za novog vršioca dužnosti direktora ove medicinske ustanove imenovan je Dr Ljubiša Škipina.

Magistar farmacije-specijalista farmaceutske tehnologije, Vera Fulurija ponovo je imenovana za direktiora „Apoteke Višegrad“, na period od četiri godine.

Usvojena je i Odluka o odobravanju novčanih sredstava od 80.000 maraka, na ime izvršnih sudskih rješenja, te 18.000 maraka, namjenjenih za podsticaj zapošljavanja.

Plan kapitalnih ulaganja u 2014. godini

Na 15. redovnoj sjednici Skupštine opštine Višegrad usvojena je Odluka o Planu kapitalnih ulaganja za 2014. godinu, u visini od 1.560.400 maraka.

Planom je predviđena realizacija projekata: vodovod u naselju Prelovo (195.000 KM), vodovod Sase-Greben (85.000 KM), kanalizacija kod Doma zdravlja (18.000 KM), vodovod u višoj zoni Garče-Glavica i priključci (16.000 KM), uređenje korita i priobalja rijeke Rzav (1.029.400 KM), nastavak izgradnje saobraćajnie u naselju Garča (102.000 KM) i izrada projektne dokumentacije (115.000 KM).

(www.palelive.com / www.opstinavisegrad.com)

Pretplati se
Obavijesti o
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare