Za ruralna područja planirano 1.400.000 KM od rente na šumu

0

SOKOLAC – Prema programu korišćenja sredstava naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata opštine Sokolac, u ovoj godini treba da bude raspoređeno ukupno 1.400.000 KM na 11 stavki za razvoj nerazvijenih dijelova ove lokalne zajednice.

Ovaj program usvojen je, između ostalog, većinom glasova na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine, u kome je uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske navedeno da se „sredstva od prodaje šume koriste za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture i drugih objekata na ruralnim područjima jedinica lokalne samouprave“.

U opozicionom klubu odbornika SNSD-a tvrde da je program stigao pred odbornike sa zakašnjenjem, jer je budžet opštine Sokolac za ovu godinu usvojen na prethodnoj sjednici, a trebalo je da sadrži planirane stavke iz programa utroška rente od šume koji je usvojen juče.

Odbornik SNSD-a Rade Dangubić insistirao je da se pristupi rebalansu budžeta i da se u njega ugrade stavke iz Programa korištenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2018. godini , na koji je resorno ministarstvo dalo saglasnost.

„U budžetu opštine je iznos od 1.400.000 KM od prodaje šuma, raspodijeljen, a nema nijedne stavke koja je uvrštena u programu koji je sada usvojila skupštinska većina“, kaže Dangubić.

On podsjeća da se ova sredstva moraju namjenski trošiti za razvoj ruralnih područja na opštini iz kojih potiču šumski drvni sortimenti, da bi stanovništvo imalo koristi od prirodnog bogatstva koje se koristi sa tog područja.

„Međutim, to ovdje sada našim budžetom nije urađeno. Veliki je pritisak stanovnika sa tih mjesnih područja na Šumsko gazdinstvo da se popravljaju putevi i ostalo, a mi izdvajamo za te namjene na ovaj način u budžet opštine“, dodao je Dangubić.

On tvrdi da „Šume Republike Srpske“ nisu zadovoljne ni prošlogodišnjom raspodjelom naknade od prodaje šumskih sortimenata, kada je za opštinu Sokolac izdvojeno 2.000.000 KM i da nije bilo ništa u budžetu od tih sredstava.

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica je podsjetio da se svake godine donosi program utroška sredstava rente od šume uz saglasnost resornog ministarstva i da će se ukoliko bude odstupanja pristupiti rebalansu budžeta za 2018. godinu.

On je naglasio da će i ove godine lokalna uprava raditi na rekonstrukciji lokalnih puteva u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava za izbjeglice BiH, kao što je rađeno prošle godine na dvije dionice.

Prema usvojenom Programu korištenja sredstava naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata od planiranih 1.400.000 KM najveća stavka od 224.900 KM predviđena je na ime „izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina“, 220.800 KM za izdatke za izgradnju sekundarne vodovodne mreže na području mjesne zajednice Bjelosavljevići i 200.000 KM za izdatke za izgradnju projekata sanbdijevanje vodom i kanalizacije opštine Sokolac, treća komponenta.

Odbornici Skupštine opštine Sokolac usvojili su i Izvještaj o realizaciji programa usluga zajedničke komunalne potrošnje u 2017. godini prema kome su utrošena sredstva od oko 120.000 KM i Program usluga zajedničke komunalne potrošnje za ovu godinu za čiju realizaciju je planirano 20.000 KM manje nego lani.

(www.palelive.com / Srna)

Pretplatite se na komentare članka
Obavještavaj me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments