Za programe i projekte od javnog interesa 450.113 KM

0

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o utvrđivanju programa/projekata od javnog interesa za Srpsku koja se odnosi na dodjelu dijela raspoloživih sredstava u iznosu od 450.113 KM.

Dodjela tih sredstava se vrši na osnovu uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću, a koja su namijenjena za sufinansiranje/finansiranje programskih aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Pravilnikom o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu sredstava od igara na sreću propisano je da ova sredstva, čija je raspodjela u nadležnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, mogu biti dodijeljena u cijelosti ili djelimično za finansiranje projekata za koje Vlada svojim aktom, a na prijedlog Ministarstva, utvrdi da su od javnog interesa za Republiku.

Sredstava iz ove odluke biće dodijeljena za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata centrima za socijalni rad, odnosno službama socijalne i dječije zaštite, kao i udruženjima građana kao što su centri, odnosno službe za socijalni rad Milići, Čajniče i Srebrenica, Savez žena oboljelih od raka dojke „Iskra“ Banjaluka, Udruženje mulitple skleroze regije Istočna Hercegovina, te Dnevni centar za dnevno zbrinjavanje odraslih osoba sa posebnim potrebama od 18 do 47 godina „Moja nada“ Nevesinje.

Sredstva će biti dodijeljena i Centru za koordinaciju i podršku lica sa invaliditetom Istočne Hercegovine, Centru za društveni razvoj „Fortuna grupa“ Banjaluka, Udruženju građana „Sloboda“ Banjaluka, Udruženju mladih Čelinac, Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Osmaci, Udruženju laringektomisanih pacijenata Republike Srpske, Udruženju transplantiranih Republike Srpske, Udruženju dijabetičara Prijedor, Udruženju građana za pomoć oboljelim od astme i KOPB „Anemona“, te Savezu društava dobrovoljnih davalaca krvi Srpske.

Predviđeno je da sredstva dobije i Savez paraplegičara oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske, Savez gluvih i nagluvih Srpske, Savez distrofičara Srpske, Udruženje porodica i prijatelja osoba sa tuberoznom sklerozom i Udruženje građana „Institut za javnu upravu i javne politike“ Doboj.

Prethodno je Komisija za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje projekata/programa imenovana rješenjem ministra utvrdila listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata/programa po javnom konkursu za raspodjelu sredstava od igara na sreću koja će biti raspoređena u ovoj godini, a od čega je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite do sada izvršilo raspodjelu raspoloživih 785.994 KM.

Ovaj iznos doznačen je za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata centrima za 54 nosioca programskih aktivnosti: centrima, odnosno službama socijalne i dječije zaštite, kao i savezima i udruženjima građana.

Projekti/programi su u skladu sa definisanim politikama i opštim ciljevima Vlade, te usvojenim strategijama i opštim aktima: Strategija unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom 2017-2026. godina i Strategija za unapređenje položaja starijih lica u Srpskoj za period 2019-2028.

Vlada je donijela odluku o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2021/2022. godini kojom se uređuju način i postupak, finansiranje i oblasti finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Srpskoj u okviru finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u 2021/2022. godini.

Kao rezultat zajedničkih aktivnosti Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Investiciono-razvojne banke i Razvojnog programa UN u oblasti lokalnog razvoja, 2014. godine je uspostavljen finansijski mehanizam za integrisani i održivi lokalni razvoj kako bi se pružila podrška prioritetnim projektima jedinica lokalne samouprave, a u svrhu unapređenja kvaliteta života građana, podsjeća se u saopštenju.

Imajući u vidu uspješnu realizaciju projekata podržanih u sklopu prethodnih ciklusa finansijskog mehanizma, predloženom odlukom uspostavlja se pravni okvir kojim se uređuju način i postupak, finansiranje i oblasti finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u okviru osmog godišnjeg ciklusa finansijskog mehanizma 2021/2022.

Sredstva za direktnu podršku realizaciji prioriteta utvrđenih strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave obezbjeđuju se u okviru uspostavljenog finansijskog mehanizma i iznose 400.000 KM, a obezbjeđuje ih Vlada Republike Srpske iz sredstava klirinškog duga.

Sredstva su bespovratna i korisnicima se dodjeljuju u skladu sa kriterijumima /eliminatornim, osnovnim i dodatnim/ utvrđenim ovom odlukom.

Korisnici sredstava finansijskog mehanizma mogu biti jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća ili javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Ovi korisnici mogu podnositi prijave za sufinansiranje projekata zajedno sa drugim jedinicama lokalne samouprave, organima republičke uprave, preduzetnicima, privrednim društvima, javnim ustanovama, ustanovama, lokalnim razvojnim agencijama, udruženjima građana i fondacijama, uz uslov da je jedinica lokalne samouprave, javno preduzeće ili javna ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave vodeći korisnik.

Dodjela sredstava u okviru uspostavljenog finansijskog mehanizma vrši se na osnovu javnog poziva koji raspisuje Investiciono-razvojna banka Republike Srpske koja obavlja i funkciju jedinice za implementaciju finansijskog mehanizma.

Projekte koji će se finansirati iz uspostavljenog finansijskog mehanizma odobravaće Projektni odbor koji čine po jedan predstavnik Ministarstva finansija, Ministarstva uprave i lokalne samouprave i banke, a potvrđivaće ih Vlada Srpske.

(www.palelive.com / Srna/ Foto: RTRS)

Прати тему
Обавијeсти мe о
0 Коментара
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare