Povećan broj korisnika Centra za socijalni rad

0

Ove godine Centar za socijalni rad dobio 15 novih zahtjeva za isplaćivanje dodatka za njegu i pomoć drugog lica… Centar mjesečno isplaćuje i novčanu pomoć za 50 korisnika, što je za šest korisnika više u odnosu na prethodnu godinu – navodi direktor Jelena Orašanin.


U Centru za socijalni rad na Palama ističu da je broj zahtjeva za isplaćivanje dodatka za njegu i pomoć drugog lica drastično povećan, te da su za prva dva mjeseca ove godine dobili još 15 novih zahtjeva za ovaj vid pomoći.

U prošloj godini za 190 lica isplaćivan je dodatak za njegu i pomoć drugog lica, što je za 20 lica više u odnosu na 2012. kada je bilo 170 korisnika, navodi za Srnu direktor Centra Jelena Orašanin.

“Broj zahtjeva je povećan, a jedan od razloga jeste taj što je došlo do povećanja ovih sredstava”, napominje ona i precizira da se za “prvi nivo” isplaćuje 161 KM, a za “drugi nivo” 81 KM mjesečno.

Dodatak za pomoć i njegu drugog lica dobijaju lica koja su nesposobna da se brinu sami o sebi – slijepi, nepokretni i slično.

Orašaniniva pojašnjava da su sva lica prošla Komisiju, u kojoj su ljekar, psiholog i defektolog, i koji su procijenili da im je potrebna tuđa njega i pomoć.

Centar za socijalni rad mjesečno isplaćuje i novčanu pomoć za 50 korisnika, što je za šest korisnika više u odnosu na prethodnu godinu.

“Novčana pomoć se dodjeljuje zavisno od broja članova porodice i kreće se od 121 do 193 KM”, ističe Orašaninova i napominje da se ova pomoć određuje na osnovu uvida socijalnog radnika u stanje lica koje je podnijelo zahtjev.

Ona naglašava da su za prva dva mjeseca ove godine dobili još 15 novih zahtjeva za ovaj vid pomoći.

Jelena Orašanin napominje da Centar za socijalni rad vrši i dodjelu jednokratnih pomoći, za šta su u ovoj godini planirali oko 3.000 KM.

Prema njenim riječima, ova sredstva je do sada isplaćivala opština, ali je od ove godine to u nadležnosti Centra i sredstva se dodjeljuju licima koja podnesu zahtjev u slučaju da nemaju novac da kupe lijekove ili hranu – ove godine imali su već dva zahtjeva.

“U posljednje vrijeme imamo sve više zahtjeva za smještaj lica u domove za nezbrinutu djecu, dječije centre, zavode za smještaj i zaštitu djece i omladine, dom za smeještaj lica sa invaliditetom, u dom za starija lica, centar za slijepu i slabovidu djecu”, navodi Orašaninova za Srnu.

Ona zaključuje da je problem u tome što je smještaj u ove domove skup, pa je Centar u ovoj godini planirao da u dom smjesti jedno lice, a već plaćaju smještaj za 14.

(www.palelive.com / Srna)

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments