„Olimpijska pahuljica“ je koštala 29.952 KM

0

Opština Pale je na zvaničnoj web prezentaciji opštine objavila predmjer i predračun izgradnje „Olimpijske pahuljice“ u centru Pala.

Građevinski radovi

1. Skidanje postojećih betonskih ploča na mjestu prolaza napojnog kabla i odlaganje na deponiju. Iskop rova za polaganje napojnog kabla  presjeka 3h2,5 mm2 sa odogovarajućim PVC buržirom, potrebno planiranje, nasipanje pjeskom nakon polaganja i zatrpavanja kabla materijalom od iskopa. Rov kroz travnjak kopati duž potpornog zida. Nakon polaganja vratiti betonske ploče na isto mjesto.
2. Skidanje postojećih betonskih ploča ispod postamneta na centru Trga i njihovo odlaganje na deponiju.
3. Iskop zemlje druge i treće kategorije na dubinu 50 cm prema detalju.
4. Planiranje i nabijanje zemlje do potrebne zbijenosti.
5. Betoniranje temeljne stope sa potrebnom armaturom, betonom MB30, u svemu prema detalju.
6. Ugradnja ankera M20h300 za učvršćenje piramide u svemu prema detalju.
7. Oblaganje temeljne stope kamenom tip Africa Rosso debljine 3 cm u ljepilu, u svemu prema detalju.
8. Oblaganje stranica piramide kamenom Africa Rosso debljine 3 cm, nakon mehaničke montaže.

Ukupno građevinski radovi: 7.730,00 KM

Mašinski radovi

1. Izrada skulpture ,,Pahuljica,, od inoks lima debljine 1,5 mm, gabaritnih dimenzija 1000h1000h1000 mm, sa mehanizmom obrtne osovine, komplet prema dokumentaciji.
2. Izrada i montaža nosača skulpture sa mehanizmom za obrtanje, prema detalju.
3. Transport materijala i opreme.
4. Mehanička montaža na terenu.

Ukupno mašinski radovi: 15.000,00

Elektro radovi

1. Nabavka, ugradnja i regulacija programabilnih RGB LED reflektora, 3 kompleta.
2. Elektromontaža na terenu.

Ukupno elektro radovi: 2.870,00

Ukupno bez PDV-a: 25.600,00
PDV: 4.352,00
UKUPNO: 29.952,00

(www.palelive.com)

Pretplati se
Obavijesti me o
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare