Kreativnost i inovacije u turizmu

0
Rektor Univerziteta IS Stevo Pašalić

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Stevo Pašalić rekao je da njegovo istraživanje pokazuje značajno odstupanje Banjaluke i Istočnog Sarajeva u odnosu na ostale turističke regije u Republici Srpskoj, što je posljedica valorizacije samo malog broja turističkih potencijala, kao i turističkog povezivanja sa susjednim turističkim destinacijama.

„S druge strane, ostale regije obilježava vrlo slaba valorizacija brojnih turističkih potencijalnih faktora. Osim na republičkom nivou, koncentracija turističkog prometa opaža se i na regionalnom nivou usljed značajnijeg turističkog razvoja izuzetno malog broja odredišta“, rekao je Pašalić u funkciji jednog od uvodničara na 7. naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „Jahorinski poslovni forum 2018“, koja je održana u hotelu „Termag“ na Jahorini.

Govoreći o temi „Stepen turističkog razvoja opština/gradova Republike Srpske primjenom GIS metode“, on je predstavio rezultate istraživanja geografske dimenzije savremenog turističkog razvoja Republike Srpske na nivou nodalno-funkcionalnih regija i opština.

Prema njegovim riječima, za potrebe ovoga rada koncipirana je turističko-geografska karta Srpske prema postojećim nodalno-funkcionalnim regijama,
a stepen turističkog razvoja analiziran je korišćenjem dostupnih pokazatelja turističkog prometa.

Metodološki pristup je utemeljen na GIS analizi pomoću koje je izdvojeno sedam stepeni turističke razvijenosti opština koje čine pojedine turističke regije.

Profesor sa Univerziteta iz Budimpešte, ekonomski ekspert Tamara Rac govorila je o temi „Uloga kreativnosti i inovacija u razvoju turizma“.

„Turizam je jedna od najvećih svjetskih industrijskih grana koju treba stalno razvijati, transformisati i prilagoditi kontinuiranim promjenama u tehnološkom i društvenom okruženju. I turističke kompanije i turističke destinacije sve više traže sredstva kako bi se razlikovale od sve većeg broja konkurenata, što kreativnost i inovacije čini integralnim i vitalnim konceptima u razvoju turizma“, navodi Rac.

Ona naglašava da inovacije u turizmu uključuju stvaranje novih proizvoda i usluga, nove načine pružanja turističkih usluga, nove metode snabdijevanja kupaca proizvodima ili uslugama, kao i inovacije na tržištu.

Pored teorijske podloge za složene odnose kreativnosti, inovacija i razvoja
turizma, ističe ona, je ukazala i na različite primjere inovativnih poslovnih praksi i strategije upravljanja turističkim destinacijama.

Profesor Ekonomskog fakulteta iz Splita Neven Šerić, jedan od uvoničara konferencije i stručnjak za primijenjeni marketing u turizmu, prezentovao je svoj rad o temi „Potencijal i preporučljivi model razvoja dark turističkih sadržaja u integrisanoj ponudi destinacije“.

„Dark turistički sadržaji predstavljaju jedan od fenomena savremenog turizma. Iako dark turizam pojmovno asocira na zakonske neusklađenosti turističke ponude, on se zasniva na sadržajima vezanima uz ljudska stradanja i patnje“, pojašnjava Šerić.

On ocjenjuje da interes turista za dark turističkim proizvodima raste pa se ovakvi sadržaji danas uključuju u standardne turističke aranžmane na receptivnim tržištima gdje takvi sadržaju postoje.

Prema njegovim riječima, uprkos dokazanom doprinosu diferencijaciji i konkurentnosti destinacije, potencijalni resursi za razvoj dark turističkih sadržaja su često zanemareni, što je posljedica nedovoljnog obrazovanja i osposobljenosti turističkog kadra za razvoj specijalizovanih turističkih proizvoda.

„Nesistemski pristup u razvoju specijalizovanih turističkih proizvoda rezultuje fokusom na sadržaju pri čemu se zanemaruju šire reperkusije po integsirani destinacioni proizvod. U slučaju dark turističkih proizvoda poseban problem je u sferi sociokulturnih i tanatoloških reperkusija koje dark turističku ponudu čini posebno osjetljivom na etičke standarde šire javnosti“, tvrdi Šerić.

On smatra da je posljedica mogući negativni publicitet i za posjetioce i za
organizatore posjete mjestima ljudskih stradanja, tako da je, kako ocjenjuje, interes za dark turističkom ponudom još uvijek skromna.

Šerić jaže da postojeća ponuda na globalnom nivou često zanemaruje neke od potencijalnih koristi implementacije ovakvih sadržaja u destinacioni i nacionalni integrisani turistički proizvod.

U nastojanju raščišćavanja mnogih nedoumica, dodaje on, te pozitivnih i negativnih iskustava u globalnoj turističkoj praksi, autori su proveli više istraživanja, koja su ponudila okvirni model kreiranja dark turističkog proizvoda.

Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu bio je organizator 7. naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Jahorinski poslovni forum 2018“, koja je danas završena na Jahorini.

Konferenciju je juče otvorio ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić.

Na ovom eminentnom skupu predstavljena su 44 naučna rada, uz učešće 90 učesnika iz Mađarske, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i BiH.

(www.palelive.com / Srna)

Pretplatite se na komentare članka
Obavještavaj me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments