Konkurs za stipendije opštine Pale

0

Na osnovu člana 46. Statuta opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 7/05)  i člana 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 4/09)  načelnik opštine Pale raspisuje:

K O N K U R S
za dodjelu stipendija

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu  jedanaest (11) stipendije iz budžeta opštine Pale redovnim studentima i pet   ( 5 ) stipendija učenicima srednjih škola koji se školuju u obrazovnim ustanovama u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu, a imaju stalno  prebivalište  na području opštine Pale.

1.    Prema kriterijumu deficitarnosti zanimanja, stipendije mogu biti dodijeljene studentima sljedećih fakulteta:
–    Elektrotehničkog fakulteta (1)
–    Filozofskog fakulteta – Odsjek za matematiku (1)
–    Stomatološkog fakulteta (1)
–    Farmaceutskog fakulteta (1)
–    Poljoprivrednog fakulteta (1)
–    Pravnog fakulteta (2)

2. Prema kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa, Opština će dodijeliti dvije ( 2 ) stipendija za djecu poginulih boraca VRS i RVI od I do IV kategorije.
3. Prema kriterijumu sportskih rezultata, Opština će dodijeliti dvije
(2) stipendije perspektivnim sportistima. Uslov za dodjelu ove stipendije je da se student/učenik sportista u tekućoj godini aktivno bavio sportskim aktivnostima, te da je u prethodnim godinama ostvario značajne rezultate na međunarodnim zvaničnim takmičenjima, balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, takmičenjima u RS i BiH.

4. Stipendije će biti dodijeljene redovnim učenicima srednjih škola :
–    učenicima slabijeg imovnog stanja
–    učenicima iz višečlanih porodica (5 i više)
–    učenicima bez oba roditelja
–    učenicima samohranih roditelja
–    učenicima iz porodica  poginulih  boraca VRS                
–    učenicima iz porodica RVI od I do IV kategorije
–    učenicima sa posebnim potrebama

II

Pravo podnošenja prijava  na  konkurs imaju  studenti/učenici koji  nisu korisnici  stipendije ili materijalno – finansijske pomoći po osnovu školovanja od drugog davaoca.
Pravo  podnošenja prijava  na  konkurs imaju studenti sa prosječnom ocjenom 7,50 i više i   učenici sa prosječnom ocjenom  3,50 i više.
Pravo na stipendiranje iz opštinskog budžeta može imati samo jedan student/učenik iz porodice istovremeno.

III

Rang  lista  studenata za dodjelu stipendija utvrdiće se  bodovanjem prema kriterijima  godine studija,  prosjeka ocjena i  socijalno- ekonomskog statusa.

IV

Uz prijavu na konkurs svi zainteresovani  studenti  dužni su dostaviti:

1.Uvjerenje nadležnog fakulteta o upisanoj godini- semestru studija u svojstvu redovnog studenta;
2. Uvjerenje CIPS-a  Pale o prijavljenom prebivalištu;
3. Izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu materijalnu pomoć za školovanje;
4. Uvjerenje o svim položenim ispitima i prosjeku istih tokom studija;
5. Kućnu listu o zajedničkom domaćinstvu;
6. Rješenje o statusu RVI (za studente iz kategorije pod brojem 2.);
7. Dokaz o statusu porodice poginulih  boraca VRS (za studente iz kategorije pod brojem 2.);
8. Potvrde o mjesečnim primanjima u porodici (posljednja platna lista zaposlenih članova domaćinstva, ček od penzije/invalidnine, ovjerena izjavu o prihodima po svim ostalim osnovima ukoliko se ostvaruju, potvrda sa biroa o nezaposlenim članovima domaćinstva …)
9. Dokaz o postignutim sportskim rezultatima (za studente iz kategorije pod brojem 3.)
Fotokopije dokumenata kao i izjave moraju biti ovjerene kod nadležnog opštinskog organa.

V

Uz prijavu na konkurs svi zainteresovani učenici  dužni su dostaviti:
1.Uvjerenje o upisanom razredu srednje škole
2. Svjedočanstvo o završenom razredu
3. Kućnu listu o zajedničkom domaćinstvu
4. Rješenje o statusu RVI
5. Dokaz o statusu porodice poginulih boraca VRS
6. Izvod iz matične knjige umrlih, za učenike bez jednog ili oba roditelja
7. Potvrde o mjesečnim primanjima u porodici (posljednja platna lista zaposlenih članova domaćinstva, ček od penzije/invalidnine, ovjerena izjavu o prihodima po svim ostalim osnovima ukoliko se ostvaruju, potvrda sa biroa o nezaposlenim članovima domaćinstva …)
8. Rješenje o kategorizaciji za učenike sa posebnim potrebama

Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog opštinskog organa.

VI

Načelnik opštine  će zaključiti pojedinačne ugovore sa studentima/učenicima kojima budu dodijeljene stipendije, kojim će se regulisati visina stipendije i međusobna prava i obaveze  davaoca i korisnika stipendije.

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

VIII

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Opština Pale, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, Ul. Romanijska br. 15, 71420 Pale (sa naznakom „Za studentsku /učeničku stipendiju“).

IX

Javni konkurs će biti objavljen  na oglasnoj tabli Opštine Pale, u listu „Fokus“, RTV „OSM“ i internet stranici Opštine.

X

Za eventualna pitanja i nejasnoće zainteresovani se mogu obratiti u kancelariju broj 23 u zgradi Opštine ili na telefon: 057/226-592, lokal 121.

NAČELNIK
Slobodan Savić

Прати тему
Обавијeсти мe о
0 Коментара
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare