Konkurs opštine Pale za dodjelu stipendija

0

K O N K U R S za dodjelu stipendija

Broj: 02-61/1
Pale, 04.01.2011. Na osnovu člana 46. Statuta opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 7/05)  i člana 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 4/09)  načelnik opštine Pale raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendije iz budžeta opštine Pale redovnim studentima i učenicima srednjih škola koji se školuju u obrazovnim ustanovama u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu, a imaju stalno prebivalište  na području opštine Pale.

1.  Prema kriterijumu deficitarnosti zanimanja, stipendije mogu biti dodijeljene studentima sljedećih fakulteta:
–    Filozofskog fakulteta – odsjeci: Matematika (1 stipendija), Srpski jezik i književnost (1 stipendija), Žurnalistika (1 stipendija), Teatrologija (1 stipendija) i Razredna nastava (2 stipendije)
–    Pravnog fakulteta (3 stipendije)
–    Medicinskog fakulteta – opšti smjer (2 stipendije)
–    Medicinski fakultet – zdravstvena njega (1 stipendija)
–    Farmaceutskog fakulteta (1 stipendija)
–    Fakulteta kriminalističkih nauka (1 stipendija)
–    Mašinski fakultet (1 stipendija)

2. Prema kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa, Opština će dodijeliti dvije (2) stipendija za djecu poginulih boraca VRS i RVI od I do IV kategorije.

3. Prema kriterijumu sportskih rezultata, Opština će dodijeliti dvije (2) stipendije perspektivnim sportistima. Uslov za dodjelu ove stipendije je da se student/učenik sportista u tekućoj godini aktivno bavio sportskim aktivnostima, te da je u prethodnim godinama ostvario značajne rezultate na međunarodnim zvaničnim takmičenjima, balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, takmičenjima u RS i BiH.

4. Stipendije će biti dodijeljene redovnim učenicima srednjih škola i to 6 (šest) stipendija :
–    učenicima slabijeg imovnog stanja
–    učenicima iz višečlanih porodica (5 i više)
–    učenicima bez oba roditelja
–    učenicima samohranih roditelja
–    učenicima iz porodica  poginulih  boraca VRS                
–    učenicima sa posebnim potrebama
–    nadarenim učenicima

II

Pravo podnošenja prijava  na  konkurs imaju  studenti/učenici koji  nisu korisnici  stipendije ili materijalno – finansijske pomoći po osnovu školovanja od drugog davaoca.
Pravo na stipendiranje iz opštinskog budžeta može imati samo jedan student/učenik iz porodice istovremeno.

III

Rang  lista  studenata za dodjelu stipendija utvrdiće se  bodovanjem prema kriterijima  godine studija,  prosjeka ocjena i  socijalno- ekonomskog statusa.

IV

Uz prijavu na konkurs svi zainteresovani  studenti  dužni su dostaviti:

1.Uvjerenje nadležnog fakulteta o upisanoj godini- semestru studija u svojstvu redovnog studenta;
2. Uvjerenje CIPS-a  Pale o prijavljenom prebivalištu;
3. Izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu materijalnu pomoć za školovanje;
4. Uvjerenje o svim položenim ispitima i prosjeku istih tokom studija;
5. Kućnu listu o zajedničkom domaćinstvu;
6. Rješenje o statusu RVI (za studente iz kategorije pod brojem 2.);
7. Dokaz o statusu porodice poginulih  boraca VRS (za studente iz kategorije pod brojem 2.);
8. Potvrde o mjesečnim primanjima u porodici (posljednja platna lista zaposlenih članova domaćinstva, ček od penzije/invalidnine, ovjerena izjavu o prihodima po svim ostalim osnovima ukoliko se ostvaruju, potvrda sa biroa o nezaposlenim članovima domaćinstva …)

9. Dokaz o postignutim sportskim rezultatima (za studente iz kategorije pod brojem 3.)

Fotokopije dokumenata kao i izjave moraju biti ovjerene kod nadležnog opštinskog organa.

V

Uz prijavu na konkurs svi zainteresovani učenici  dužni su dostaviti:
1.Uvjerenje o upisanom razredu srednje škole
2. Svjedočanstvo o završenom razredu
3. Kućnu listu o zajedničkom domaćinstvu
4. Rješenje o statusu RVI
5. Dokaz o statusu porodice poginulih boraca VRS
6. Izvod iz matične knjige umrlih, za učenike bez jednog ili oba roditelja
7. Potvrde o mjesečnim primanjima u porodici (posljednja platna lista zaposlenih članova domaćinstva, ček od penzije/invalidnine, ovjerena izjavu o prihodima po svim ostalim osnovima ukoliko se ostvaruju, potvrda sa biroa o nezaposlenim članovima domaćinstva …)
8. Rješenje o kategorizaciji za učenike sa posebnim potrebama

Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog opštinskog organa.

VI

Prispjele prijave će biti bodovane prema Pravilniku o stipendiranju studenata i učenika.

VII

Načelnik opštine  će zaključiti pojedinačne ugovore sa studentima/učenicima kojima budu dodijeljene stipendije, kojim će se regulisati visina stipendije i međusobna prava i obaveze  davaoca i korisnika stipendije.

VIII

Konkurs ostaje otvoren do 25.01.2011. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

IX

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Opština Pale, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, Ul. Romanijska br. 15, 71420 Pale (sa naznakom „Za studentsku /učeničku stipendiju“).

X

Javni konkurs će biti objavljen  na oglasnoj tabli Opštine Pale, u listu „Fokus“, TV „OSM“ i internet stranici Opštine.

XI

Za eventualna pitanja i nejasnoće zainteresovani se mogu obratiti u kancelariju broj 23 u zgradi Opštine ili na telefon: 057/226-592, lokal 121.
NAČELNIK

Slobodan Savić

(www.palelive.com / pale.rs.ba)K O N K U R S za dodjelu stipendija

Broj: 02-61/1
Pale, 04.01.2011.

Na osnovu člana 46. Statuta opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 7/05)  i člana 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 4/09)  načelnik opštine Pale raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendije iz budžeta opštine Pale redovnim studentima i učenicima srednjih škola koji se školuju u obrazovnim ustanovama u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu, a imaju stalno prebivalište  na području opštine Pale.

1.  Prema kriterijumu deficitarnosti zanimanja, stipendije mogu biti dodijeljene studentima sljedećih fakulteta:
–    Filozofskog fakulteta – odsjeci: Matematika (1 stipendija), Srpski jezik i književnost (1 stipendija), Žurnalistika (1 stipendija), Teatrologija (1 stipendija) i Razredna nastava (2 stipendije)
–    Pravnog fakulteta (3 stipendije)
–    Medicinskog fakulteta – opšti smjer (2 stipendije)
–    Medicinski fakultet – zdravstvena njega (1 stipendija)
–    Farmaceutskog fakulteta (1 stipendija)
–    Fakulteta kriminalističkih nauka (1 stipendija)
–    Mašinski fakultet (1 stipendija)

2. Prema kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa, Opština će dodijeliti dvije (2) stipendija za djecu poginulih boraca VRS i RVI od I do IV kategorije.

3. Prema kriterijumu sportskih rezultata, Opština će dodijeliti dvije (2) stipendije perspektivnim sportistima. Uslov za dodjelu ove stipendije je da se student/učenik sportista u tekućoj godini aktivno bavio sportskim aktivnostima, te da je u prethodnim godinama ostvario značajne rezultate na međunarodnim zvaničnim takmičenjima, balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, takmičenjima u RS i BiH.

4. Stipendije će biti dodijeljene redovnim učenicima srednjih škola i to 6 (šest) stipendija :
–    učenicima slabijeg imovnog stanja
–    učenicima iz višečlanih porodica (5 i više)
–    učenicima bez oba roditelja
–    učenicima samohranih roditelja
–    učenicima iz porodica  poginulih  boraca VRS               
–    učenicima sa posebnim potrebama
–    nadarenim učenicima

II

Pravo podnošenja prijava  na  konkurs imaju  studenti/učenici koji  nisu korisnici  stipendije ili materijalno – finansijske pomoći po osnovu školovanja od drugog davaoca.
Pravo na stipendiranje iz opštinskog budžeta može imati samo jedan student/učenik iz porodice istovremeno.

III

Rang  lista  studenata za dodjelu stipendija utvrdiće se  bodovanjem prema kriterijima  godine studija,  prosjeka ocjena i  socijalno- ekonomskog statusa.

IV

Uz prijavu na konkurs svi zainteresovani  studenti  dužni su dostaviti:

1.Uvjerenje nadležnog fakulteta o upisanoj godini- semestru studija u svojstvu redovnog studenta;
2. Uvjerenje CIPS-a  Pale o prijavljenom prebivalištu;
3. Izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu materijalnu pomoć za školovanje;
4. Uvjerenje o svim položenim ispitima i prosjeku istih tokom studija;
5. Kućnu listu o zajedničkom domaćinstvu;
6. Rješenje o statusu RVI (za studente iz kategorije pod brojem 2.);
7. Dokaz o statusu porodice poginulih  boraca VRS (za studente iz kategorije pod brojem 2.);
8. Potvrde o mjesečnim primanjima u porodici (posljednja platna lista zaposlenih članova domaćinstva, ček od penzije/invalidnine, ovjerena izjavu o prihodima po svim ostalim osnovima ukoliko se ostvaruju, potvrda sa biroa o nezaposlenim članovima domaćinstva …)

9. Dokaz o postignutim sportskim rezultatima (za studente iz kategorije pod brojem 3.)

Fotokopije dokumenata kao i izjave moraju biti ovjerene kod nadležnog opštinskog organa.

V

Uz prijavu na konkurs svi zainteresovani učenici  dužni su dostaviti:
1.Uvjerenje o upisanom razredu srednje škole
2. Svjedočanstvo o završenom razredu
3. Kućnu listu o zajedničkom domaćinstvu
4. Rješenje o statusu RVI
5. Dokaz o statusu porodice poginulih boraca VRS
6. Izvod iz matične knjige umrlih, za učenike bez jednog ili oba roditelja
7. Potvrde o mjesečnim primanjima u porodici (posljednja platna lista zaposlenih članova domaćinstva, ček od penzije/invalidnine, ovjerena izjavu o prihodima po svim ostalim osnovima ukoliko se ostvaruju, potvrda sa biroa o nezaposlenim članovima domaćinstva …)
8. Rješenje o kategorizaciji za učenike sa posebnim potrebama

Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog opštinskog organa.

VI

Prispjele prijave će biti bodovane prema Pravilniku o stipendiranju studenata i učenika.

VII

Načelnik opštine  će zaključiti pojedinačne ugovore sa studentima/učenicima kojima budu dodijeljene stipendije, kojim će se regulisati visina stipendije i međusobna prava i obaveze  davaoca i korisnika stipendije.

VIII

Konkurs ostaje otvoren do 25.01.2011. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

IX

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Opština Pale, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, Ul. Romanijska br. 15, 71420 Pale (sa naznakom „Za studentsku /učeničku stipendiju“).

X

Javni konkurs će biti objavljen  na oglasnoj tabli Opštine Pale, u listu „Fokus“, TV „OSM“ i internet stranici Opštine.

XI

Za eventualna pitanja i nejasnoće zainteresovani se mogu obratiti u kancelariju broj 23 u zgradi Opštine ili na telefon: 057/226-592, lokal 121.
NAČELNIK

Slobodan Savić

(www.palelive.com / pale.rs.ba)

Pretplati se
Obavijesti me o
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare