Informacija o radu inspekcije za hranu u 2012. godini

0

VLASENICA – Opštinska inspekcija za hranu obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na hranu u proizvodnji i prometu, sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, sprovođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i drugih protivepidemijskih mjera, promet i upotrebu hemikalija i biocida, vrši nadzor nad sanitarno – higijenskim stanjem, te nad objektima u kojima se vrši proizvodnja i promet hrane.

Inspekcija za hranu opštine Vlasenica izvršila je u prošloj godini 197 pregleda, kako po službenoj dužnosti, odnosno po nalogu Republičke uprave za inspekcijske poslove, tako i na osnovu prijava i zahtjeva građana. U istom periodu doneseno je 72 rješenja za otklanjanje nepravilnosti od čega je 13 rješenja zabrane rada kliconošama, te je izdato 12 prekršajnih naloga. Ukupna vrijednost izrečenih novčanih kazni iznosi 1.650 KM. Prilikom nadzora prometa hrane u prodaji zatečeno je i uništeno 216 kg zdravstveno neispravne hrane, zbog isteklih rokova ili nepropisnih deklaracija.

Nadzor u oblasti sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti

Ovim nadzorom obuhvaćena je i kontrola higijene i zdravstvenog stanja zaposlenih u smislu redovnih zdravstvenih pregleda na kliconoštvo (obaveznih sanitarnih pregleda), zatim kontrola zdravstvene  ispravnosti životnih namirnica ( hrane) i predmeta opšte upotrebe koja se radi u saradnji sa Institutom za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

U periodu od 16.05. do 26.05.2012. i 24.10. do 03.11. provedene su obavezne godišnje proljećna i jesenja sistematska deratizacija na području opštine Vlasenica, kao jedna od opštih mjera u zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

U okviru ove oblasti, inspektoru se redovno, iz Doma Zdravlja, dostavljaju mjesečni izvještaji o izvršenom vakcinisanju djece po starosnim grupama i izvještaji o kretanju zaraznih bolesti na području opštine Vlasenica.

Nadzor u oblasti voda za piće i voda za sanitarno-rekreativne potrebe

Nadzor u ovoj oblasti obuhvata higijensku ispravnost vode za piće iz gradskog vodovoda i higijensku ispravnost vode za piće iz lokalnih vodovoda.

Uzorkovanje i kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće vrši Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, putem svojih regionalnih zavoda u Zvorniku i Istočnom Sarajevu.

Kontrola higijenske ispravnosti i dezinfekcija vode za piće iz gradskog vodovoda obaveza je AD,,Vodovod i kanalizacija” koji laboratorijsku kontrolu rade po ugovoru sa  RZ Istočno Sarajevo.

AD,,Vodovod i kanalizacija” i RZ Istočno Sarajevo redovno obavještavaju inspekciju o higijenskoj ispravnosti vode za piće, tako da je u izvještajnom periodu izvršena kontrola 53 uzorka vode za piće, od kojih su bila 3 uzorka neispravna zbog povećane mutnoće.

U područnim školama u Mišarima i Cerskoj,gdje su postavljeni ,,prečistači” voda je uredna, a u Cikotskoj Rijeci, Mišarima, Sekulićima i ostalim kontrolisanim lokalnim vodovodima voda nije bila ispravna.

U izvještajnom periodu je kontrolisane su vode uzorkovane na javnim česmama ,,Ružina Voda” kod SUR ,,Mitrović”, voda kod Pećine i ,,Damjanova voda” . Rezultati analiza ovih voda su bili uredni.

U okviru nadzora vode za sanitarno-rekreativne potrebe,analizirana je voda za kupanje u Jezeru, prilikom čega je utvrđeno da voda odgovara drugoj klasi Uredbe o kategorizaciji vodotoka.

Nadzor u oblasti sanitarno-tehničkog i higijenskog stanja objekata pod zdravstvenim nadzorom,

Inspektor je pored kontrole zanatskih, ugostiteljskih i trgovinskih objekata, vršio kontrolu higijenskog stanja i sanitarno – tehničkih uslova u školama, obdaništu, frizerskim salonima, javnom prevozu…

Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u pripremi je novi pravilnik koji propisuje sanitarno-tehničke i higijenske uslove u gore navedenim objektima.

Pored redovnog nadzora, inspektor je radio i kontrole po nalogu Republičke uprave za inspekcijske poslove kao što su informacije o prisustvu neispravne konzervirane tunjevine, paprika tretiranih pesticidima, tepsija za pečenje, kuhača, čaša i viljuški iz Kine, dječije hrane, slagalica za djecu, pojavi na tržištu lažnog ,,Rubin” vinjaka …

(www.palelive.com / opstina-vlasenica.org)

Pretplati se
Obavijesti me o
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare