Gradu dato negativno mišljenje

0

BANJALUKA – Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je negativno mišljenje gradu Istočno Sarajevo za 2012. godinu.

Negativno mišljenje je dato zbog nemogućnost revizora da potvrde izvršene evidencije i iskazano stanje kratkoročnih razgraničenja u iznosu od oko pet miliona KM prezentovanih u bilansu stanja.

Iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske saopšteno je da je činjenica da je grad Istočno Sarajevo na dugoročnom osnovu plasirao značajna sredstva po osnovu revitalizacije preduzeća i za individualnu stambenu izgradnju, od kojih oko 18 miliona KM do datuma bilansa stanja, odnosno 31. decembra prošle godine nije vraćen.

S ciljem naplate dijela ovih dugoročnih plasmana grad Istočno Sarajevo je pokrenuo sudske sporove, pri čemu u svojim evidencijama nije izvršio odgovarajuće korekcije po osnovu nenaplativog dijela tih plasmana.

“Nad pet preduzeća prema kojima su plasmani izvršeni pokrenuti su stečajni postupci u kojima je grad prijavio potraživanja u iznosu od oko šest miliona KM. U dva slučaja stečajni postupak je zaključen zbog nedostatka sredstava, i to, jedan u 2012. godini, gdje je potraživanje iznosilo 325.325 KM, a drugi u ovoj godini, gdje je potraživanje iznosilo 298.426 KM”, navodi se u saopštenju.

Revizori su negativno mišljenje dali i zbog nepravilnog planiranja i evidentiranja 422.500 KM na poziciji subvencija umjesto na poziciji grantova, uz činjenicu da nije vršena kontrola namjenskog utroška ovih sredstava.

U revidiranom periodu procedure javnih nabavki nisu provedene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

“Revizijom su kod pojedinih ponuda utvrđeni značajni dispariteti između najviše i najniže cijene, zatim da postavljeni kriterijumi nisu u potpunosti srazmjerni vrijednosti ugovora, kao i da tenderska dokumentacija nije pripremana sa jasnim i odgovarajućim informacijama”, dodaje se u saopštenju.

S ciljem otklanjanja utvrđenih nepravilnosti rukovodstvu Grada istočno Sarajevo dato je 11 preporuka.

Prethodna finansijska revizija u gradu Istočno Sarajevo vršena je za fiskalnu 2008. godinu.

(www.palelive.com / Srna)

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments