Filozofski fakultet Istočno Sarajevo

0

Filozofski fakultet U Istočnom Sarajevu baštini naslijeđe Filozofskog fakulteta iz Sarajeva, osnovanog 1950. godine. Rad Fakulteta obnovljen je u Istočnom Sarajevu 1993. godine. U međuvremenu Filozofski fakultet je izrastao u najveću visokoškolsku ustanovu na Univerzitetu, na kojoj trenutno studira više od 2000 studenata. Filozofski fakultet je univerzitet u malom, u sklopu kojeg se nastava odvija na dvanaest studij skih grupa. Nastavu izvode afirmisani univerzitetski nastavnici stalno zaposleni na fakultetu, uz pomoć eminentnih gostujućih profesora.

Od školske 2005-2006. godine nastava se organizuje u novoj zgradi, koja ispunjava najviše evropske standarde, čime se stvaraju uslovi za odvijanje nastave na daljinu, kao i organizovanje drugih oblika interaktivnog učenja.


PREGLED KONSTITUISANjA ODSJEKA:

Akademske 1994/95. godine:
Srpski jezik i književnost
Pedagogija i psihologija

Akademske 1996/97. godine:
Engleski jezik i književnost Akademske

Akademske 1997/98. godine:
Pedagogija i andragogija (umjesto Pedagogije i psihologije)
Istorija
Opšta književnost i bibliotekarstvo

Akademske 1999/00. godine:
Geografija
Filozofija i sociologija

Akademske 2000/01. godine:
Pedagogija (umjesto Pedagogije i andragogije)
Matematika

Akademske 2002/03. godine:
Psihologija

Akademske 2006/07. godine:
Smjer žurnalistika na Odsjeku za filozofiju i sociologiju
Smjer razredna nastava na Odsjeku za pedagogiju

Kontakt:

Adresa: Alekse Šantića br. 1, 71420 Pale RS – BiH
Web: www.filozof.org, www.ffuis.edu.ba
e-mail: filozof@paleol.net
Telefoni: +387 57 227 410 i +387 57 223-479
Fax: +387 57 223-479

Dekan
Prof. dr Milanka Babić, vanredni profesor
Kabinet: M04
Telefon: 057/225-191
e-mail: dekan@filozof.org

Prodekan za naučnoistraživački rad
Doc. dr Saša Knežević, docent
Kabinet: M04
Telefon: 057/227-056
e-mail: prodekan-nauka@filozof.org

Faks: 057/223-479
e-mail: dekanat@filozof.org


 

Biblioteka

alt Biblioteka Filozofskog fakulteta na Palama osnovana je 1994. godine. Od osnivanja, pa do preseljenja u novu zgradu fakulteta 2005. godine, radila je u skromnim uslovima na 65 m². Prelaskom u novu zgradu biblioteka je dobila dvije prostorije za svoj rad:

prostor za smještaj knjiga u slobodnom pristupu i čitaonicu

Biblioteka

Prostor od 389 m² proširen je elektronskom čitaonicom tako da se rad biblioteke odvija na preko 500 m² sa tendencijom daljeg širenja.

Biblioteka je svojim korisnicima na raspolaganju osam sati dnevno, šest dana u sedmici. Čitaonica radi dvanaest sati dnevno, pet dana u sedmici. Subotom i biblioteka i čitaonica rade od 8 do 15 časova. Elektronaska čitaonica radi osam časova dnevno (10-18), pet dana u sedmici (od ponedjeljka do petka).

Korisnici biblioteke mogu pozajmiti dvije knjige na rok od 15 dana. U ovu pozajmicu nije uključena periodika, referensna zbirka i knjižni fond legata. Prema standardima za rad visokoškolskih biblioteka ovaj dio fonda može se koristiti isključivo u čitaonici.

Čitaonica

Biblioteka Filozofskog fakulteta u potpunosti slijedi koncepte savremenog visokoškolskog bibliotekarstva, tako da svoj rad usaglašava sa potrebama nastavnog i naučno-istraživačkog rada Fakulteta. Nabavka građe vrši se na godišnjem nivou, prema planovima i zahtjevima naučnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu. Nabavka se finansira iz sredstava matične institucije.

Bibliuoteka Filozofskog fakulteta posjeduje preko 40 000 jedinica knjižnog fonda, dva legata – legat prof. dr Ksenije Milošević (1213 monografija, 189 časopisa i 480 separata) i legat prof. dr Milice Ivanišević (2064), te oko 6500 serijskih publikacija.

Pored osnovne djelatnosti, sakupljanja, obrade i izdavanja na korištenje bibliotečke građe, biblioteka sa uspjehom obavlja i informacionu djelatnost za svoje korisnike, kao i obuku korisnika za korištenje on line sadržaja.

Elektronska čitaonicaČitaonica nudi svojim korisnicima 40 čitaoničkih mjesta. Pored referensne zbirke (rječnici, enciklopedije…) i periodike, korisnicima, po sistemu reversnog zaduživanja, stoji na raspolaganju i čitav bibliotečki fond.

Elektronska čitaonica posjeduje 15 čitaoničkih mjesta i 7 on line računara. Dva demonstratora svakodnevno vrše obuku korisnika u iščitavanju elektronski dostupnih sadržaja, izradu seminarskih radova, te preslušavanju CD-ova potrebnih za savladavanje izgovora na stranim jezicima.

U biblioteci Filozofskog fakulteta na Palama stalno su zaposlena tri diplomirana bibliotekara i dva demonstratora. Fond biblioteke, te adekvatno i stručno osoblje, svakako su dobar preduslov za nesmetano odvijanje nastave na postojećim studijskim programima.

Šef biblioteke
Emina Hot-Šljuka

Bibliotekari
Jasna Lazarević-Gavrilović
Ranka Delić

Kabinet: M01
Telefon/faks: 057/223-479, 227-410
e-mail: biblioteka@filozof.org

 

Прати тему
Обавијeсти мe о
0 Коментара
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare