Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo

0
Ekonomski fakultet Pale

U istoriji razvoja Ekonomskog fakulteta na Palama od najvećeg su značaja dva datuma. Prvi je donošenje Uredbe o osnivanju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 1952 godine od strane Vlade Narodne Republike Bosne i Hercegovine, a drugi je Odluka Narodne skupštine Republike Srpske 1993 kojom se osniva Ekonomski fakultet u tada Srpskom, sad Istočnom Sarajevu. Prva školska godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu bila je 1952./1953. školska godina, a Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu bila je 1993./1994. školska godina. Sjedište fakulteta je trenutno u zgradi Pravnog fakulteta na Palama i uskoro se očekuje početak gradnje nove zgrade Ekonomskog fakulteta.

Veliki doprinos nastavi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama dali su sljedeći nastavnici i saradnici:prof. dr Vaso Dragović,prof.dr Mitar Miljanović,prof. dr Branko Đerić, doc.dr Žarko Karišik, docent dr Novo Plakalović,doc. dr Rade Kancir, mr Spasoje Tuševljak, mr Rajko Kulić, asistent.

U svom radu i djelovanju Ekonomski fakultet ostvaruje razvojnu strategiju čiji su bitni elementi :

– očuvanje i razvoj dostignutog nivoa unutrašnje harmonije na Fakultetu u cjelini,
– poboljšanje materijalno-tehničke osnove Fakulteta,
– nastavak saradnje u svim oblastima sa fakultetima u zemlji i inostranstvu,
– angažovanje novih, najboljih stručnjaka iz „vlastite proizvodnje“ i iz okruženja,
– intenziviranje naučno-istraživačkog rada uz još veći angažman studenata u toj oblasti,
– usavršavanje nastavnika i saradnika u zemlji i inostranstvu,
– učešće nastavnika i saradnika na naučnim skupovima i naučnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu,
– intenziviranje izdavačke djelatnosti,
– organozovanje naučnih skupova,
– poboljšanje uslova života i rada studenata, nastavnika i saradnika,
– intenziviranje saradnje sa lokalnim zajednicama

Osnovni podaci o ekonomskom fakultetu Istočno Sarajevo – Pale

(nastavne linije Pale i Bijeljina)

1. Broj ukupno upisanih studenata(1993/04 – 200/09): 3428
2. Broj upisanih studenata u šk. 2007/2008. godini : 1076
3. Broj ukupno diplomiranih studenata : 905
4. Broj diplomiranih studenata u šk. 2006/2007. god. 134

Smjerovi na Prvom ciklusu studija :
Ekonomija preduzeća
Marketing
Menadžment
Finansijsko bankarski smjer
Međunarodno poslovanje
Analiza i poslovno planiranje
Trgovina
Turizam i hotelijerstvo
Internet ekonomija
Ekonomija javnog sektora

Od nastavnih planova –aktuelni su:
• Plan 2006-2010 (Bolonja)
• Plan 2004-2008
• Plan 1999-2004

7. Broj upisanih studenata na postdiplomskom studiju : 255
8. Broj odbranjenih magistrskih teza : 54
9. Broj prijavljenih magistarskih teza : 15
10. Broj odbranjenih doktorskih disertacija : 8
11. Broj doktorskih disertacija u proceduri: 5
12. Smjerovi na postdiplomskom – magistarskom studiju :
• Poslovne finsije i bankarstvo
• Računovodstvo i revizija
• Menadžment
• Marketing
• Osiguranje
• Upravljanje lokalnim razvojem
• Finansijski menadžment
• Međunarodni biznis i marketing
• Bankarstvo
• Makromenadžment i javna uprava
• Integracije i svjetska trgivina
• Politika razvoja
• Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
• Menadžment u turizmu i hotelijerstvu
• Internet ekonomije i E-poslovanje

• Naučno istraživački rad : Fakultet u svom sastavu ima istraživačku jedinicu (Institut) koja svake godine objavi određen broj naučnih ili konjukturnih istraživanja.
• Izdavačka djelatnost: Fakultet redovno izdaje Zbornik radova i publikuje određeni broj knjiga i brošura.
• Bibliotečki fond i orema: U bibliotečkom fondu se nalazi oko 10.000 knjiga, te primjerci domaćih i stranih časopisa.

Kontakt:

Adresa: Alekse Šantića br.3, 71420 Pale RS – BiH
Web: www.ekofis.org
e-mail: ef02@paleol.net
Telefoni: +387 57 226 651, +387 57 226-187 Dekanat: +387 57 224-945, Bijeljina: +387 55 211-224
Fax: +387 57 226-188

 


 

Savez studenata Ekonomskog fakulteta

Na Ekonomskom fakultetu u skladu sa Zakonom o Univerzitetu i Statutu fakulteta, aktivno djeluje i Savez studenata. Savez studenata Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu (SSEF-IS) osnovan je 06.02.1996. godine. Osnovne djelatnosti Saveza studenata kao ne-političke, interesne organizacije su: aktivno zalaganje za ostvarivanje studentskih prava zagarantovanih Zakonom o Univerzitetu i Statutom fakulteta, poboljšanje studentskog standarda, organizovanje naučnih i stručnih predavanja, tribina, okruglih stolova, sportskih manifestacija, brucoških i apsolventskoh večeri te organizovanje odlaska studenata na apsolventske ekskurzije i Ekonomijade(1997. Ulcinj.1998 Kopaonik, 2000 Soko Banja, 2001 Aranđelovac, 2002 Budva, 2003 Teslić gdje je SSEF-IS bio jedan od organizatora, 2004 Bečići, 2005 Jahorina, 2006 Ohrid, 2007 Tivat ). Osnivači su Saveza studenata Univerziteta, Omladinskog foruma RS, omladinskog parlamenta i sl.
SSEF-IS-a je član Jugoslovenski asocijacija studenata ekonomskog fakulteta (JASEF) kao krunske organizacije studenata Ekonomije sa prostora Srbije i Crne Gore, Republike Srpske i Makedonije koja broji preko 50.000 članova. Rad su započeli kao pridruženi član, a od 10.03.2000 godine kao punopravni član.

Rukovodstvo SSEF-IS-a se sastoji od predsjednika dva podpredsjednika i predsjednika skupštine.
Predsjednik S aveza u školskoj 2007/2008 je Marko Vidaković student IV godine, podpredsjednici su Miladin Lakić, student treće godine i Đorđe Lubura student druge godine, predsjednik skupštine je Mladen Pandurević student apsolvent.

Adresa: Alekse Šantića br.3, 71420 Pale RS – BiH

e-mail: ssefis09@gmail.com

Telefon: +387 66 246 861,
Studentska služba: +387 57 226-651,
Nastavna jedinica Bijeljina: +387 55 211-224
Fax: +387 57 226 188

Прати тему
Обавијeсти мe о
0 Коментара
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare