Uništen makadamski put u ulici Treći april

0

Izgled makadamskog puta u Palama, ulica Treći april (udaljena od centra Pala 0,5 km), nakon kopanja i postavljanja kablova od strane Telekoma Srpske (tj. za te poslove angažovane građevinske firme) 30.09.2011. godine.

Navedeni put ulice Treći april, obuhvata trasu nekadašnje uskotračne pruge, od puta za Jahorinu (kafana Guja) do stanice za tehnički pregled vozile „Nešković“. Uz put su uglavnom nakon rata izbjegla lica iz Sarajeva izgradila tridesetak kuća.

Navedeni put predstavlja i najkraći put za mještane naselja Bara i Stanice Pale pa se istim svakodnevno pored mještana kreće preko 200 đaka, učenika i studenata. Pored toga što je to najkraći put on je ujedno i najbezbedniji, obzirom da uz asfaltni put od naselja Bare i Stanice Pale nema u potpunosti uređenog trotoara za pješake.

Dana 30.09.11. godine, trasom puta postavljen je kabal od strane građevinske firme koju je angažovao TS i tom prilikom je frezom iskopan kanal u dubinu od oko 80 cm. Tom prilikom je probijen sloj, još od Austrogugarske nasipanog šljunka, te zahvaćen zemljani, koji je izbačen na površinu. Prilikom zatrpavanja dio zemlje je ostao na površini, a ni površinski sloj nije saniran u prijašnje stanje, tako da sada nakon kišnih dana predstavlja običan seoski kolski put po kome se više nije moguće kretati u normalnoj obući za gradske uslove.

Navedeni put su do sada u tri navrata opravljali mještani vlastitim sredstvima, nasipanjem i ravnanjem šljunka i utrošili oko 5 hiljada KM, ne računajući svoj rad, da bi sada isti bio u potpunosti uništen, odnosno pretvoren u običan seoski kolski put.

Na fotografijama se vidi i trag kopanja kanala koji je sve dublji od vozila koja tu prolaze, kao i prolaznike koji su se tu zatekli u 13 sati 12.10.2011.godine.

Osnivač diskusije: Stanovnici i korisnici ulice

Pretplati se
Obavijesti o
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare