Stari grad Hrtar na Drini

0

Ostaci Hrtar grada na lijevoj obali Drine

Jedan od starih gradova koji nije imao većeg značaja i koji se ne spominje u pisanim izvorima je stari grad Hrtar na Drini. Ne zna se tačno kada je grad izgrađen, vjerovatno u slavno vrijeme srpske feudalne vlastele Pavlovića, ali je sasvim sigurno da je grad pao u Turske ruke 1463. godine.

Grad se nalazi 13 km sjeverno od Višegrada, a ostaci utvrđenja su i danas vidljivi sa dvije strane Drine. Svrha grada je bila da štiti prelaz preko plitkog dijela Drine i skelu, kojom se prebacivalo sa jedne strane na drugu. U srednjem vijeku nesmetan prelaz preko rijeke bio je moguć samo na par mjesta.

Sa lijeve strane su ostaci grada koji je kontrolisao i put prema Žepi, nizvodno niz Drinu. Na ovom grebenu su vidljivi ostaci utvrđenja, a prirodni izgled grebena govori da su ovdje bile najmanje dvije kule.


Ostaci Hrtar grada na desnoj obali

Sa desne strane, visoko na grebenu su ostaci bedema i tri okrugle kule. U okviru bedema se nalaze ostaci jedne duguljaste zidane zgrade koja je najvjerovatnije služila za stanovanje posade. Najveća kula je imala prečnik oko 7,7 m, a debljinu zida oko 1 m.

U grebenu, sa desne strane se nalazi nekoliko manjih pećina. Na otvoru pećine najbliže vodi, do koje se može prići laganim usponom, su vidljivi ostaci starog zida, koji vjerovatno datira iz srednjeg vijeka. Ova pećina je vjerovatno nekad korišćena za nadgledanje prolaza na Drini, a nije isključena ni mogućnost da je imala ulogu skladišta. Prema svjedočenju seljana, ovu pećinu su u prošlom vijeku koristili monasi za isposništvo, pa je cijela zazidana, samo sa jednim manjim otvorom.

Na ovom lokalitetu postoji nekoliko nekropola stećaka. 10 km sjeverno, u blizini ušća Žepe u Drinu se nalazio stari grad Vratar. Južno u Višegradu, na uzvišenju koje gleda na grad je postojao stari grad Pavlovića koji ovdje nazivaju Pavlovina. Na istoku je bio značajniji grad Dobrun, a južno, na ušću Lima u Drinu grad Brodar.

Područje koje su kontrolisali Pavlovići je bilo dobro organizovano, putevi i prelazi su bili dobro osigurani i nadgledani. Zemlja oko Drine je bila plodna, a riba je bila važan dio ishrane srednjovjekovnih stanovnika ovog područja.

Stari grad Hrtar je izgubio svoj značaj nakon izgradnje višegradske ćuprije 1577. godine, kada je gotovo sav saobraćaj karavana prešao u Višegrad. Skela kod Hrtara u Starom brodu se zadržala još dugo vremena, a pominje se i 1942. godine kada su ustaše i muslimani pobili 6000 srpskih civila.

Most na Žepi je izgradio vezir Jusuf u 16. vijeku, a 1967. godine premješten je 500 metara uzvodno od ušća Žepe jer ga je ugrožavalo akumulaciono jezero hidroelektrane Bajina Bašta. Danas od Hrtara do Žepe postoji uzak i zarastao karavanski put, koji je na jednom dijelu miniran.

Turistička organizacija Višegrada je počela aktivnosti na uređenju prilaza gradu Hrtaru, odakle se pruža lijep pogled na Drinu. Stari gradovi na području Višegrada i Rogatice nisu istraženi i o njima se jako malo zna.


Pogled sa Hrtar grada na Drinu u pravcu Višegrada

(www.palelive.com)

Pretplati se
Obavijesti me o
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare