Promocija knjige „Ratni dnevnik Pale 1993-1995“ Jeni Ligtenberg

0

Matična biblioteka Istočno Sarajevo organiyuje promociju knjige „Ratni dnevnik Pale 1993-1995“ Jeni Ligtenberg, priređivača prof. dr Mirka Šošića.

Promocija knjige će biti održana u amfitetatru Filozofskog fakulteta , u srijedu, 23. novembra, u 18.00 časova O knjizi će govoriti prof. dr Branko Letić, Željko Grujić, prof. dr Slavko Ždrale, Radosav Živković i priređivač prof. dr Mirko Šošić.

Stranice Dnevnika Jeni Ligtenberg predstavljaju vrijedan istorijski dokument o u građanskom ratu u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. Knjigu je objavila izadavačaka kuća „Svet knjige“ iz Beograda u saradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti Republike Srpske i Matične biblioteke Istočno Sarajevo, a priredio je prof. dr Mirko Šošić.

Matična biblioteka je ubrzo po izlasku štampanog izdanja, objavila i audio knjigu.

Jeni Ligtenberg, apotekarka iz malog holandskog mjesta, upisala se u red velikih heroina 20. vijeka. Vođena iskrenim čovekoljubljem, hrabro je otišla u njoj nepoznate Pale i provela blizu tri godine u  ratnoj bolnici „Koran“. Posvetila se brizi o ranjenicima cijelim svojim bićem. Bila je zadivljena herojstvom, humanošću i etikom srpskih ljekara. Stekla je prijateljstva za cio život. Pomagala je nesebično i požrtvovano. Boljela ju je patnja srpskog naroda, a još više licemjernost predstavnika međunarodne zajednice koji su manipulisali žrtvama i slali u svijet netačnu i izvitoperenu sliku ratne stvarnosti, šireći mržnju prema Srbima.

Pored svakodnevnog rada u bolnici, Jeni Ligtenberg je pratila događaje na javnoj sceni. Bila je neumorna. Slala je dopise zapadnim redakcijama, obraćala se na mnoge međunarodne adrese i odlučno protestovala – kao onda kada je kra­jem lje­ta 1995, uz uče­šće me­đu­na­rod­nih sna­ga NA­TO po­če­lo bom­bar­do­va­nje srp­skih bol­ni­ca u Palama, Ka­sin­do­lu, Bla­žu­ju, Brč­kom.

Dragocjena su i njena saznanja o događajima na sa­ra­jev­skim Mar­ka­la­ma, u Sre­bre­ni­ci i Srp­skoj Kra­ji­ni, za­sno­va­na na do­sad ne­po­zna­tim iz­vo­ri­ma i po­vjer­lji­vim iz­ja­va­ma pojedi­nih me­đu­na­rod­nih pred­stav­ni­ka, me­đu ko­ji­ma su bili i nje­ni ze­mlja­ci Ho­lan­đa­ni.

Knjiga je već promovisana na Beogradskom sajmu knjiga, a nakon promocije u Palama, slijede promocije i u drugim gradovima Republike Srpske.

(www.palelive.com)

Pretplati se
Obavijesti me o
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare