Podržana pomoć preduzećima od lokalnog značaja

0

SOKOLAC – Na trećoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Sokolac, većinom glasova usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka, donesenih na prethodnoj sjednici vezanog za JP „Nova toplana“.

Kako je „Nova toplana“ došla u veoma tešku situaciju zbog blokiranog računa nagomilanih problema u poslovanju, na prethodnoj sjednici lokalnog parlamenta donesen je zaključak da opština Sokolac, pomogne ovom Javnom preduzeću u prevazilaženju tog stanja.

– Da bi se obezbijedilo dalje funkcionisanje „Nove toplane“ i centralnog grijanja u užem gradskom naselju, opština je obezbijedila sredstva za mašinu za mljevenje sirovine i za kupovinu 600 paketa drvnog otpada, zašto je odobrena isplata 42.000 KM dobavljaču. Opština je izmirila i dvije, od 14 neisplaćenih plata zaposlenima u ovom preduzeću, tako da je „Nova toplana“ nastavila da radi, uz pomoć opštine. To je i povod da se pred odbornicima našao Izvještaj o realizaciji zaključka, pojasnio je predsjednik Skupštine opštine Sokolac Danko Vučetić.

On je naglasio da, je jedan od razloga teškog stanja u obezbjeđenju sirovine za potrebe energije, zastoj u radu „Nove Romanije“, koja je ranije isporučivala značajnu količinu piljevine i sječke za potrebe „Nove toplane“. Količine sirovine koje su bile na skladištu „Nove Romanije“, nisu bile dovoljne da za proizvodnju toplotne energije do kraja sezone grijanja u Sokocu.

– Kada su žiro računi blokirani po osnovu naloga prinudne naplate te poslovni subjekti ne mogu izmirivati obaveze ni po kom osnovu, podrazumijeva se da opština Sokolac, kao osnivač ponudi rješenje i pomogne u prevazilaženju ovakvog stanja, imajući u vidu značaj i potrebu da se Javnim preduzećima kao što su; „Nova toplana“, „Romanijski božur“ moraju obezbijediti osnovni uslovi za rad. U takvim slučajevima omogućavamo plaćanje najprioritetnijih obaveza, kao što su neplaćeno gorivo za sakupljanje i odvoz smeća u JKP „Raomanijski božur“ i nabavka osnovnog energenta i plaćanje električne energije za JP „Nova toplana“. Mi na ovaj način ne pomažemo samo tim preduzećima, već prvenstveno pomažemo građanima, jer je naša obaveza da obezbijedimo normalne uslove za život svojim građanima, u obezbjeđenju centralnog grijanja, redovnom odvozu smeća, u prohodnosti lokalne putne mreže i funkcionisanju prevoza, te redovnom snabdijevanju vodom i električnom energijom.

U takvim slučajevima ja ću vjerovatno morati preći neka ograničenja, kada su u pitanju ove stavke, jer građani zbog teškog materijalnog stanja nemaju baš mogućnosti da u potpunosti izmire svoje obaveze. O svakom mom koraku u tom segmentu, javnost će biti blagovremeno obaviještena, ocijenio je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica.

Podržan je i zaključak kluba odbornika SDS-a da se što hitnije analizira stanje i preduzmu mjere, izlaska iz složenog ekonomskog stanja preduzeća čiji je osnivač opština Sokolac. Kao jedna od mogućih mjera zdrave ekonomske logike, pomenut je i stečaj u Javnom komunalnom preduzeću „Romanijski božur“.

– Zagovornik sam da se poboljša stanje u ovom i svim ostalim preduzećima, ali ćemo sačekati da vidimo kako će se riješiti stečaj u JP ViK „Vrelo Bioštice“. Za stečaj je sazrelo i preduzeće „Nova toplana“, koje već ima oko 250.000 KM presuda i postupaka, sem obaveza prema radnicima i za nabavku osnovnog energenta. Sada moramo vidjeti šta nam je činiti. Rješenje ćemo tražiti čak i u objedinjavanju sličnih djelatnosti na području Sokoca, počev od održavanja gradske čistoće, grobalja, izgradnje parking-servisa, centarlnog grijanja itd… Na osnovu razgovora koji se obavljaju sa potencijalnim investitorima i fondovima, predvidjećemo da se to preduzeće pored toplotne, bavi i proizvodnjom električne energije, rekao je načelnik Bjelica.

On je najavio, da će odmah nakon današnje sjednice Skupštine opštine Sokolac formirati Komisiju za popis imovine na području opštine Sokolac. Cilj je da se sve što je opštinsko stavi na raspolaganje lokalnoj zajednici, a imovina koja je napuštena stavi pod kontrolu, da se ne bi dalje otuđivala, bez obzira na titulara.
– Danas pokrećem i pitanje raskida koncesije, AD „Klaonica i prerada mesa“ Sokolac, sa Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu RS, jer opština Sokolac već sedmu godinu nema ni jedne marke koristi od toga. Šest godina to preduzeće ne funkcioniše. Prema podacima koje sam i zvanično dobio iz APIF-a, šest godina nije predat Izvještaj o poslovanju tog preduzeća, iako koristi oko 5-6.000 duluma zemlje. Isto tako ću pokrenuti pitanje i za ostala potraživanja po koncesijama na drugim lokalitetima, pa ćemo cijeniti od slučaja do slučaja. Mora se konačno uvesti red u ovoj oblasti, te šta je privatno, a šta državno, kako bi mogli stati u zaštitu, kako svakog građanina tako i imovine na području naše opštine, istakao je načelnik opštine Milovan Bjelica.

Na današnjoj sjednici usvojene su i četiri odluke iz oblasti prostornog uređenja i stambeno komunalne djelatnosti, uz Izvještaj o realizaciji Programa usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2012. i Program usluga za ovu godinu. Utvrđeno je da visina bazne cijene troškova pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta na području Sokoca iznosi 40 KM po metru kvadratnom korisne površine, a visina prosječne konačne građevinske cijene 600 KM po metru kvadratnom. Za realizaciju Programa usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2013. godinu u budžetu opštine Sokolac, planirano je ukupno 140.000 KM, a iz tog dijela se za korištenje deponije Rudine izdvaja 43.000 KM, rečeno je u obrazloženju, što je ocijenjeno kao nedovoljno za sve potrebe održavanja zajedničke komunalne potrošnje.

Donesena je i Odluka o načinu i uslovima prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevinskih parcela, koja je povučena sa prve sjednice Skupštine opštine Sokolac.

(www.palelive.com / opstinasokolac.net)

Pretplati se
Obavijesti me o
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare