Paljani na bosansko-hercegovačkoj top listi planinara i alpinista

1

Na web sajtu www.zone-2000.net je objavljena top lista dosegnutih visina bosansko-hercegovačkih planinara i alpinista. Na listi se nalazi i sedam Paljana. Najuspješnija je ekspedicija PD Javorina koja je 10.marta.2007. osvojila najviši vrh Anda, Akonkagvu sa nadmorskom visinom 6962 m.

Fotografije možete pogledati u našoj fotogaleriji.

8848 m
– Petar Pećanac (Drvar, Banja Luka), 20.05.2007.god.
Mount Everest, 8848 m, Himalaya, China, uspon sjevernim grebenom exp. „Everest 2007“, org. „Extreme summit team“, Beograd7743 m
– Boris Kovačević (Sarajevo, Lund, Sverige), 10.11.1987.god.
Ngoyumba Kang II, 7743 m, Himalaya, Nepal, prvenstveni uspon južnim grebenom, IV. zagrebačka himalajska exp., org. PDS „Velebit“ Zagreb

7495 m
– Goran Gvozderac (Zenica, Washington, USA), 1985.god.
– Vlado Mičić (Novi Travnik), 1985.god.
– Mehmed Pjanić (Zenica, USA), 1985.god.
– Željko Rudan (Sarajevo, Ljubinje), 1985.god.
Pik Komunizma, 7495 m, Pamir, Tajikistan, exp. „Pamir 85“, org. PS BiH

7400 m
– Nail Dervišević (Travnik), 1994.god.
Gasherbrum II, 8035 m, Karakorum, Pakistan, exp. „Karakorum 94“, org. PS BiH

7350 m
– Oskar Prebanić (Sarajevo), 1994.god.
Gasherbrum II, 8035 m, Karakorum, Pakistan, exp. „Karakorum 94“, org. PS BiH

7170 m
– Muhamed Gafić (Sarajevo), 1979.god.
– Muhamed Šišić (Sarajevo), 1979.god.
Mount Everest, 8848 m, Himalaya, Nepal, prvenstveni uspon zapadnim grebenom, VII. jugoslovenska himalayska exp. „Everest 79“, org. PS Jugoslavije

7130 m
– Naim Logić (Sarajevo, Phoenix, USA), 17.09.2007.god.
– Fikret Karačić (Sarajevo, Vancouver, Canada), 17.09.2007.god.
– Zijah Kurtović (Breza, Chicago, USA), 17.09.2007.god.
Cho Oyu, 8201 m, Himalaya, China, exp. „Cho Oyu 2007“, org. „International Mountain Guides“

7105 m
– Branko Simić (Goražde), 1990.god.
– Zdenko Veljačić (Zavidovići, Niderland), 1990.god.
Pik Korženjevska, 7105 m, Pamir, Tajikistan, exp. „Pamir 90“, org. PS BiH

– Mujo Mulaosmanović (Sarajevo), 30.07.1979.god.
– Branimir Maltarić (Sarajevo, Toronto, Canada), 30.07.1979.god.
Pik Korženjevska, 7105 m, Pamir, Tajikistan, exp. „Pamir 79“, PS Jugoslavije

7100 m
– Dragan Ilić (Sarajevo), 1990.god.
Nanga Parbat 8125 m, Himalaya, Pakistan, uspon južnom stijenom, slovenska himalajska exp. „Nanga Parbat 90“

7050 m
– Edin Kajan (Mostar, Charlotteswille, USA), 1985.god.
Pik Komunizma, 7495 m, Pamir, Tajikistan, exp. „Pamir 85“, org. PS BiH

– Slobodan Simić (Sarajevo), 20.07.1989.god.
Pik Lenjina, 7134 m, Pamir, Tajikistan, exp. „Pamir 89“ org. PSS Vojvodine

– Alirizah Vatrenjak (Sarajevo), 1976.god.
Pik Korženjevska, 7105 m, Pamir, Tajikistan, exp. „Pamir 76“, org. PS BiH

7010 m
– Edin Durmo (Zenica), 1991.god.
Khan Tengri, 7010 m, Tien Shan, Kirgizstan, exp. „Tien Shan 91“, org. PS BiH

7000 m
– Salkica Juca (Novi Travnik), 21.07.1989.
Pik Lenjina, 7134 m, Pamir, Tajikistan, exp. „Pamir 89“, org. PSS Vojvodine

6962m
– Zoran Novaković (Banja Luka), 13.02.2007.
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, exp. „Aconcagua 2007“, org. „Extreme summit team“ Beograd

Milan Kovačević (Pale), 10.03.2007.
Mladen Lukić (Pale), 10.03.2007.
– Simikić Slobodan (Lopare), 10.03.2007.
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, org. PD „Javorina“, Pale

– Haris Kalajdžisalihović (Sarajevo), 23.02.2003.god.
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, exp. „Aconcagua 2003“, org. „Klub sapasavalaca 2000“ Sarajevo

– Cvijetin Krnjajić (Sarajevo, Fort Worth, USA), 1988.god.
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, org. PD „Bjelašnica“ Sarajevo

6850 m
– Azra Kaljanac (Sarajevo), 12.01.2007.god.
Aconcagua, 6962m, Ande, Argentina, org. PD „Đakovo“, Đakovo

6848 m
– Kenan Muftić (Sarajevo), 15.11.2007.god.
Ama Dablam, 6848 m, Himalaya, Nepal, uspon jugozapadnim grebenom, exp. „Ama Dablam 2007“, org. „Extreme summit team“ Beograd

6800 m
– Goran Sladić (Novi Travnik, Aidhoven, Niderland), 1985.god.
Pik Komunizma, 7495 m, Pamir, Tajikistan, exp. „Pamir 85“, org. PS BiH

6768 m
– Mukrim Šišić (Zenica, Toronto, Canada), 1998.god.
Huascaran 6768 m, Cordillera Blanca, Ande, Peru, solo uspon „Via la Garganta“ (drugi bh solo uspon)

– Goran Černak (Sarajevo, Drniš, Hrvatska), 21.06.1986.god.
– Duško Jovanović (Jajce, Srbija), 21.06.1986.god.
Huascaran 6768 m, Cordillera Blanca, Ande, Peru, uspon „Via la Garganta“, exp. „Ande 86“, org. UPSD „Bukovik“, Sarajevo

6635 m
– Slobodan Bokan (Prijedor), 1991.god.
– Sulejman Ćuskić (Kozarac), 1991.god.
– Silvije Sarić (Prijedor), 1991.god.
– Duško Vujičić (Prijedor), 1991.god.
Pik Moskva, 6635 m, Pamir, Tajikistan, org. PD „Klekovača“, Prijedor

6500 m
– Željko Knez (Zenica), 1985.god.
Pik Komunizma, 7495 m, Pamir, Tajikistan, exp. „Pamir 85“, org. PS BiH

6400 m
– Goran Bregović (Sarajevo, Beograd, Srbija), 1990.god.
– Ivica Šutalo (Sarajevo), 1990.god.
Pik Četiri, 6400 m, Pamir, Tajikystan, exp. „Pamir 90“, org. PS BiH

6395 m
– Dženamir Abaza (Sarajevo), 1994.god.
Gasherbrum II, 8035 m, Karakorum, Pakistan, exp. „Karakorum 94“, org. PS BiH

6194 m
– Miralem Husanović (Banovići) 10. 06. 2007.god.
Mount Mc Kinley, 6194 m, USA, exp. „Denali 2007“, org. PD „Pobeda“ Beograd

6189 m
– Adis Čingić (Sarajevo), 20.04.2008.god.
– Nedžad Bubica (Sarajevo), 20.04.2008.god.
Island Peak, 6189 m, Himalaya, Nepal, exp. „Island Peak 2008“, org. „Extreme summit team“, Beograd

6100 m
– Jasmin Ajanović (Portland, USA), 2000.god.
Cho Oyu, 8201 m, Himalaya, China, trekking

6035 m
– Željko Marić (Sarajevo, London, G.B.), 03.06.1986.god.
Quitaraju 6035 m, Cordillera Blanca, Ande, Peru, uspon zapadnim grebenom, silaz sjevernom stijenom, exp. „Ande 86“, org. UPSD „Bukovik“, Sarajevo

6000 m
– Mirza Todorović (Tuzla, Los Angeles, USA), 1991.god.
Khan Tengri 7010 m, Tien Shan, Kirgizstan, exp. „Tien Shan 91“, org. PS BiH

– Miodrag Rakić (Sarajevo), 1976.god.
Pik Korženjevska 7105 m, Pamir, Tajikistan, exp. „Pamir 76“, org. PS BiH

5895 m
– Vildana Bijedić (Goražde), 04.08.2008. god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

– Mirza Balić (Mostar, Atlanta), 02.08.2008. god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

– Adnan Hodžić (Tuzla), 23.01.2006.god.
– Dragan Markelić (Tuzla), 23.01.2006.god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania, exp. „Kilimanjaro 2006“, org. „PD Pobeda“ Beograd

– Ermin Lipović (Bihać), 03.02.2002.god.
– Duško Blažić (Banja Luka), 03.02.2002.god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

– Amir Čuturić (Sarajevo), 2003.god.
– Sead Muhić (Sarajevo), 2003.god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

Mišo Blagojević (Pale), 1986.god.
– Ljubo Jovanović (Pale), 1986.god.
– Miloš Šljivić (Pale), 1986.god.

– Slavko Šimić (Sarajevo), 1986.god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

– Goran Vučičević (Sarajevo, London, G. Britany), 1983.god.
– Branislav Pajkanović (Sarajevo, Podgorica), 1983.god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

5880 m
– Zoran Terzić (Bihać), 1983.god.
Rimu Rimu, 5880 m, Ande, Peru (info. „Oslobođenje“ R.Kolar)

5800 m
– Ramiz Bisić (Sarajevo), 1994.god.
– Miran Karabašić (Sarajevo), 1994.god.
Gasherbrum II, 8035 m, Karakorum, Pakistan, exp. „Karakorum 94“, org. PS BiH

5760 m
– Vesna Škramić (Sarajevo, London, G.Britany), 28.06.1986.god.
– Halil Udžvarlić (Sarajevo), 28.06.1986.god.
Pisco, 5760 m, Ande, Peru, exp. „Ande 86“. org. UPSD „Bukovik“, Sarajevo

5671 m
– Adnan Adilović (Foča, Sarajevo), 02.08.2005.god.
– Ibrahim Avdić (Olovo, Sarajevo), 02.08.2005.god.,
Damavand, 5671 m, Elburs, Iran, org. PD „Energoinvest“ Sarajevo

– Redžep Grabus (Travnik, Sarajevo), 10.07.1998.god.,
Damavand, 5671 m, Elburs, Iran, uspon sa irancima

– Milorad Čarapić (Goražde), 1984.god.
– Zijo Deljo (Goražde), 1984.god.
– Miloš Droca (Goražde), 1984.god.
– Murat Gušo (Goražde), 1984.god.
– Ozrenka Jakovljević (Pale), 1984.god.
– Ljerka Kušec (Sarajevo), 1984.god.
– Srećko Mirić (Visoko), 1984.god.
– Raza Voloder (Pazarić), 1984.god.
Damavand, 5671 m, Elburs, Iran, II vojvođanska exp., org. PSS Vojvodine

5642 m
– Goran Dragišić (Banja Luka), 25.07.2007.god.
– Đorđije Milanović (Banja Luka), 25.07.2007.god.,
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, org. PD „Železničar“ Novi Sad

– Igor Čičić (Prijedor), 2007.god.
– Mihajlo Grabovac (Prijedor), 2007.god.,
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, org. SPAK „Pauk“ Prijedor

– Damir Smajić (Sarajevo), 05.07.2004.god.
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, exp. „Kavkaz 2004“, org. PD „Pobeda“ Beograd

– Dragan Balaban (Sarajevo, Valensija, Espana), 1990. god.
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, exp. „Kavkaz 90“, org. PD „Pobeda“ Beograd

5557 m
– Goran Rokolj (Trebinje, Vancouver, Canada), 30.01.2006.
Mount Manso, 5557 m, Aconcagua Range, Ande, Argentina

5545 m
– Senada Bubica (Sarajevo), 18.04.2008.god.
Chukkung Ri, 5545 m, Kala Patthar, Himalaya, Nepal, org. „Extreme summit team“, Beograd, trekking

– Tanja Danilović (Doboj), 22.05.2008
– Dejan Danilović (Doboj), 22.05.2008
Kala Patthar, 5545 m, Himalaya, Nepal

5500 m
– Bojan Minić (Pale), 10.03.2007.
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, org. PD „Javorina“, Pale

– Levko Mojsovski (Sarajevo, Toronto, Canada), 10.06.1986.god.
sedlo izmedu Alpamayo (5947 m) i Quitaraju (6035 m), Ande, Peru, exp. „Ande 86“, UPSD „Bukovik“, Sarajevo.

5400 m
– Jasmin Kahrić (Novi Travnik, Charlotteswille, USA), 1990.god.
Pik Korženjevska, 7105 m, Pamir, Tajikistan, exp. „Pamir 90“, org. PS BiH

– Adnan Krilić (Mostar), 2000.god.
Mount Mc Kinley, 6194 m, USA,
exp. „Mc Kinley 2000“, org. PS BiH

5380 m
– Zehrudin Isaković (Zenica, Sarajevo), 21.02.2003.god.
Aconcagua 6962 m, Ande, Argentina, exp. „Aconcagua 2003“, org. „Klub sapasavalaca 2000“ Sarajevo

5300 m
– Ines Kurtović (Breza, Chicago), 02.08.2008. god
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

– Ahmet Zekić (Mostar), 2003,god.
Mount Mc Kinley, 6194 m, USA, exp. „Mc Kinley 2003“, org. PS BiH

– Milenko Budimir (Banja Luka, Sverige), 1990.god.
– Sead Mašić (Prijedor, New Castl, England), 1990.god.
Elbrus 5642 m, Kavkaz, Rusija, exp. „Kavkaz 90“, org. PD „Pobeda“ Beograd

– Drago Puhalić (Banja Luka, Moskva, Rusija), 17.07.1989.god.
Pik Lenjina, 7134 m, Pamir, Tajikystan, exp. „Pamir 89“ org. PS Vojvodine

5199 m
– Josip Klaric (Žepče), 26.04.2004.
– Perica Matijević (Žepče, Zagreb, Hrvatska), 26.04.2004.
Batian, 5199m, Mount Kenya, Kenya

5165 m
– Sejfudin Koprić (Tuzla), 06.08.2007.god.
– Mevludin Spahić (Gračanica), 06.08.2007.god.
Ararat, 5165 m, Turska, exp. „Najljepše planine Turske“, org. PD „Pobeda“ Beograd

– Selver Hadžić (Sarajevo), 1984.god.
– Mehmed Šišić (Sarajevo), 1984.god.
Ararat, 5165 m, Turska, II vojvođanska exp., org. PSS Vojvodine

5150 m
– Zdenko Marić (Mostar), 2003.god.
Mount Mc Kinley, 6194 m, USA, exp. „Mc Kinley 2003“, org. PS BiH

5000 m
– Haris Bašić (Sarajevo), 02.08.2005.god.
Damavand, 5671 m, Elburs, Iran, org. PD „Energoinvest“ Sarajevo

– Samir Mehić (Sarajevo), 1990.god.
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, exp. „Kavkaz 90“, org. PD „Pobeda“ Beograd

Прати тему
Обавијeсти мe о
1 Коментар
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Prema naslovu ispade da su svi ovi ljudi koji su popisani na listi zone-2000 paljani