Javni uvid u Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana dijela posebnog područja Jahorina

0

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA PALE

Odjeljenje za prostorno uređenje i
stambeno komunalne poslove

OBAVJEŠTENjE

U skladu sa članom 47. i članom 49. Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 40/13, 106/15 i 3/16), Odluke o utvrđivanju nacrta Izmjena i dopuna Regulacionog plana dijela posebnog područja “Jahorina”, ovaj provedbeni akt biće izložen od 08.08.2016. do 17.08.2016. godine u svrhu ponovnog javnog uvida.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti ponovni javni uvid u navedeni dokument i dati prijedloge, primjedbe i mišljenja samo na dijelove dokumenta koji su izmijenjeni nakon prvog javnog uvida i to svakim radnim danom u vremenu od 9.00 do 14.00 časova u prostorijama opštine Pale, ulica Romanijska broj 15.

Javna rasprava na nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana dijela posebnog područja “Jahorina” biće održana 17.08.2016. sa početkom u 12.00 časova u sali Skupštine opštine Pale.

Pale, 12.08.2016. godine NAČELNIK ODJELjENjA
Mr Mlađen Ćeremidžić, s.r.

(www.palelive.com)

Save

Postavi komentar

  Pretplatite se  
Obavjesti me o