Izvještaj sa Skupštine opštine Pale, 6.februar

0

Skupština opštine Pale usvojila je Program izgradnje i uređenja prostora na području opštine u ovoj godini, za čiju je realizaciju iz budžeta planirano 2.442.000 KM i još dva miliona KM kreditnih sredstava.
Predviđeno je da za izgradnju novih ulica bude utrošeno 335.000 KM, za izgradnju i rekonstrukciju ulica 273.000 KM, za javnu rasvjetu 80.000 KM, izgradnju i rekonstrukciju lokalnih puteva 275.000 KM i izgradnju hidrotehničke infrastrukture 256.400 KM. Od kreditnih sredstava, milion će biti utrošen na pokrivanje i konzervaciju sportske dvorane, a milion za početak radova na toplifikaciji Pala. Nakon dugotrajne rasprave SO je odlučila da se za udruženja i nevladine organizacije ove godine iz budžeta izdvoji 143.250 KM, za sport i fizičku kulturu 400.000 KM i za kulturu 100.000 KM. SO Pale usvojila je Program proširene socijalne zaštite stanovništva opštine za ovu godinu, vrijedan 30.000 KM. Programom je predviđena nabavka ogreva za 50 socijalno ugroženih porodica, za šta će biti utrošeno oko 13.000 KM. Prednost pri dodjeli imaće samohrana stara invalidna lica, djeca bez roditeljskog staranja i samohrani roditelji bez prihoda. Oko 5.000 KM biće dodijeljeno porodicama i pojedincima koji se usljed posebnih okolnosti nađu u stanju socijalne potrebe. Za plaćanje električne energije predviđeno je 2.000 KM, a za liječenje 1.350 KM. Za ljetovanje učenika i kupovinu udžbenika i školskog pribora planirano je 1.800 KM, a za troškove ocjenjivanja sposobnosti i razvrstavanja djece sa smetnjama u razvoju 520 KM. Skupština opštine Pale prihvatila je informaciju o provođenju zakona o ravnopravnosti polova, s osvrtom na nasilje u porodici, u kojoj se navodi da je u protekloj godini na području opštine evidentirano osam krivičnih djela nasilja u porodici. Podneseno je i 15 prekršajnih prijava za djela koja se ne mogu smatrati krivičnim, ali imaju elemente nasilja u porodici. Prema informaciji, žrtve nasilja u porodici najčešće su žene.

sarajevo-rs.com

Прати тему
Обавијeсти мe о
0 Коментара
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare