Autobuska stanica Pale

Telefoni: +387 57 222-900, 222-901, 222-902

POLASCI IZ AUTOBUSKE STANICE PALE: ažurirano 20.11.2012. godine

Prevoznik

Polazak sa AS Pale

Linija:

režim

Polazak prema AS Pale

Alamanistours 4,30 Beograd – Istočno Sarajevo Parni datumi 22.30
Kondor 4,30 Beograd – Istočno Sarajevo Neparni datumi 22.30
Autoherc 5,30 Pale – Lukavica Svaki dan 22.00
Nišekspres 5,50 Niš – Istočno Sarajevo Parni 21.00
Centrotrans I. Sarajevo 5,50 Niš – Istočno Sarajevo Neparni 21.00
Autoherc 6,10 Pale – Kasindo Radni dan 7.05
Centrotrans I. Sarajevo 6,36 Subotica – Istočno Sarajevo parni 21.30
Kompas 6,36 Subotica – Istočno Sarajevo parni 21.30
Centrotrans I. Sarajevo 7,00 Pale – Lukavica Rd
Autoherc 7,10 Pale – Kasindo Sd 9.05
Autoherc 7,20 Sokolac – Kasindo Sd 6.30
Centrotrans Sarajevo 7,20 Pale – Sarajevo *** Rd + subota 6.30
Centrotrans Sarajevo 7,30 Pale – Renovica *** Sd 7.00
Aroma 7,30 Pale – Beograd Sd 6.30
Aroma 7,35 Rogatica – Istočno Sarajevo Rd 6.15
Centrotrans 7,45 Istočno Sarajevo – Novi Sad Sd 6.40
Centrotrans I. Sarajevo 8,00 Pale – Lukavica Rd 14.00
Autoherc 8,00 Pale – Beograd Sd 6.45
Autoherc 8,11 Pale – Kasindo Rd 12.00
Centrotrans I. Sarajevo 8,22 Zvornik – Istočno Sarajevo Sd 5.40
Drinatrans Zvornik 8,22 Zvornik – Istočno Sarajevo Sd 5.40
Alamanistours 8,50 Istočno Sarajevo – Beograd Neparni 8.00
Centrotrans Sarajevo 8,50 Istočno Sarajevo – Beograd Parnim 8.00
Aroma 8,50 Rogatica – Istočno Sarajevo Sd 7.30
Gras 9,10 Pale – Krupac Rd + subota 10.00
Drinatrans Zvornik 9,26 Srebrenica – Istočno Sarajevo Sd 6.10
Nišekspres 9,30 Istočno Sarajevo – Niš Parnim 8.40
Kondor 9,30 Istočno Sarajevo – Niš Neparnim 8.40
Kompas 9,40 Istočno Sarajevo – Srebrenica Sd 8.40
Gras 9,50 Pale – Mokro Rd 11.35
Autoherc 10,00 Pale – Kasindo Rd 12.00
Andžić 10.15 Pale – K. Selo Rd 11.00
Centrotrans I. Sarajevo 10,06 Kalinovik – Bijeljina Sd 6.50
Drinatrans 10,20 Višegrad – Banja Luka Neparni 8.00
Prevoz Golub 10,20 Višegrad – Banja Luka Parnim 8.00
Autoherc 10,25 Pale – Sokolac Ne Ned 7.40
Transproduktbusprevoz 10,30 Istočno Sarajevo – Beograd Parnim 9.45
Atina 10,30 Pale-Podgrab *** Rd 11.20
Centrotrans I. Sarajevo 10,30 Istočno Sarajevo – Beograd Neparnim 10.30
Centrotrans Sarajevo 11,00 Pale – Sarajevo *** Sd 14.00
Centrotrans I. Sarajevo 11,30 Pale – Krupac Rd + subota 12.30
Autoherc 11,39 Kasindo – Sokolac Sd 10.40
Autoherc 11,45 Pale – Kasindo Rd 13.15
Autoherc 11,55 Pale – Kasindo Vikendom 13.15
Centrotrans I. Sarajevo 12,00 Pale – Lukavica Rd 14.35
Transprom 12,10 Brčko – Istočno Sarajevo Neparni 6.45
Kondor 12,30 Beograd – Istočno Sarajevo Sd 6.15
Transprom 12,36 Istočno Sarajevo – Brčko Parni 11.45
Aroma 12,36 Istočno Sarajevo – Rogatica Rd 11.45
Atina 13,15 Pale – Prača *** Rd 15.00
Andžić 13,15 Pale – Kadino Selo Rd 14.00
Centrotrans I. Sarajevo 13.25 Pale – Vučija Luka Rd 15.10
Autoherc 13,25 Sokolac – Kasindo Sd 12.40
Lastra lazarevac 13,30 Istočno Sarajevo – Lazarevac Neparnim 12.30
Centrotrans Sarajevo 13,30 Istočno Sarajevo – Beograd Parni 12.30
Centrotrans I. Sarajevo 13,50 Pale – Krupac Rd + subota 14.40
Centrotrans I. Sarajevo 14,00 Bijeljina – Kalinovik Sd 9.45
Autoherc 14,05 Pale – Kasindo Rd 15.05
Kompas 14,10 Istočno Sarajevo – Novi Sad Sd 13.30
Ristić-commerce 15.05 Lazarevac – Istočno Sarajevo Parni 8.00
Centrotrans I. Sarajevo 15,05 Beograd – Istočno Sarajevo Neparni 8.00
Centrotrans I. Sarajevo 15,00 Pale – Lukavica Rd Nema
Semberijatransport 15,00 Pale – Bijeljina Sd 7.00
Nišekspres 15,00 Niš – Istočno Sarajevo Neparni 05.10
Kondor 15,00 Niš – Istočno Sarajevo Parni 06.10
Centrotrans Sarajevo 15,00 Pale – Sarajevo *** Sd 16.30
Milkus 15,10 Pale – Vojkovići Rd Nema
Atina 15,10 Pale – Prača- Vrhprača Rd Nema
Ublatours 15,15 Pale – Trebinje Sd 05.00
Sons 15,15 Pale – Trebinje Sd 05.00
Andžić 15,15 Pale – Mokro Rd 15.40
Aroma 15,21 Istočno Sarajevo – Rogatica Sd 14.30
Centrotrans I. Sarajevo 15,25 Pale – Vučija Luka Rd 15.50
Aroma 15,45 Pale – Lukavica Sd Nema
Centrotrans I. Sarajevo 15,40 Novi Sad – Istočno Sarajevo Sd 8.30
Ristić-commerse 15.40 Novi Sad – Istočno Sarajevo Sd 8.30
Drinatrans 15,40 Banja Luka – Visegrad Neparni 9.00
Prevoz Golub 15,40 Banja Luka – Visegrad Parni 9.00
Kondor 15,45 Istočno Sarajevo – Beograd Sd 15.00
Milkus 16,05 Pale – Kasindo Rd 17.40
Andžić 16,15 Pale – K. Selo Rd 16.40
Centrotrans I. Sarajevo 16,30 Pale – Krupac Rd + subota Nema
Drinatrans 16,30 Istočno Sarajevo – Srebrenica Sd 15.30
Centrotrans Sarajevo 16,32 Pale – Sarajevo *** Sd 15.50
Aroma 16,40 Sokolac – Lukavica Rd 15.50
Centrotrans I. Sarajevo 16,41 Pale – Mokro Rd Nema
Autoherc 16,50 Kasindo – Sokolac Sd 15.50
Centrotrans Sarajevo 17,00 Pale – Renovica *** Ne nedjeljom 16.30
Kompas 17,22 Srebrenica – Istočno Sarajevo Sd 14.30
Centrotrans I. Sarajevo 17,30 Istočno Sarajevo – Zvornik Sd 16.30
Drinatrans Zvornik 17,30 Istočno Sarajevo – Zvornik Sd 16.30
Autoherc 17,30 Pale – Kasindo Sd 18.40
Andžić 18.15 Pale – K. Selo Rd Nema
Atina 18.15 Pale – Prača Rd Nema
Centrotrans I. Sarajevo 18.25 Pale – Vučija Luka Rd Nema
Transproduktbusprevoz 18,45 Beograd – Istočno Sarajevo Neparni 11.30
Centrotrans I. Sarajevo 18,45 Beograd – Istočno Sarajevo Parni 11.30
Nišekspres 19,00 Istočno Sarajevo – Niš Parni 18.00
Centrotrans I. Sarajevo 19,00 Istočno Sarajevo – Niš Neparni 18.00
Božur 19,15 Pale – Podgorica Parni 21.00
Centrotrans I. Sarajevo 19,15 Pale – Herceg Novi Neparni 21.00
Kompas 19,20 Novi Sad – Istočno Sarajevo Neparni 12.15
Ristić-commerce 19,20 Novi Sad – Istočno Sarajevo Parni 12.15
Centrotrans I. Sarajevo 19.56 Pale – Mokro Rd Nema
Alamanistours BG 20,00 Beograd – Istočno Sarajevo Parni 13.15
Centrotrans I. Sarajevo 20,00 Beograd – Istočno Sarajevo Neparni 13.15
Alamanistours 22,30 Istočno Sarajevo – Beograd Parni 22.00
Kondor 22,30 Istočno Sarajevo – Beograd Neparni 22.00
Kompas 23,45 Istočno Sarajevo – Novi Sad Parni 23.15
Centrotrans Sarajevo 23,45 Istočno Sarajevo – Novi Sad Parni 23.15

Legenda:

Neparni – neparni datumi
Parni – parni datumi
Rd – radni dani
Sd – svaki dan

 


Prema gradovima (stari raspored, mogućnost greške):

 

Polasci sa autobuske stanice Pale

 

Banja Luka: 10:20
Beograd: 07:00, 07:30, 08:00, 08:50, 10:30, 12:00, 13:30, 15:45, 22:30
Bijeljina: 10:05, 12:35, 15:00
Brčko: 12:35
Foča: 15:15, 15:45, 19:30
Herceg Novi: 19:15
Kalinovik: 14:00
Lazarevac: 13:30
Novi Sad: 07:45, 14:10, 23:45
Niš: 09:30, 19:00
Rogatica: 07:30, 09:40, 12:35, 15:20, 15:55, 19:00
Sokolac: 07:00, 07:45, 08:00, 08:50, 09:30, 09:40, 10:05, 10:30, 11:40, 11:55, 12:00, 12:35, 13:30, 14:10, 15:00, 15:20, 15:55, 16:00, 16:30, 16:50, 17:30, 19:00, 22:30, 23:45
Srebrenica: 09:30, 16:30
Subotica: 23:45
Trebinje: 15:15
Višegrad: 07:30, 09:40, 15:55, 19:00
Zvornik: 07:00, 07:45, 08:00, 08:50, 10:06, 10:30, 12:00, 12:35, 13:30, 14:10, 15:00, 16:00, 17:36, 22:35, 22:30, 23:45
Lukavica: 04:30, 05:50, 06:35, 07:35, 08:22, 08:50, 09:25, 10:20, 12:10, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:05, 15:15, 15:40, 16:45, 17:20, 18:45, 19:20, 19:30, 20:00

Linije gradsko-prigradskog saobraćaja (polasci za)

 

Bulozi: 18:15
Kasindo C
: 10:15, 13:15, 15:15
Kasindo: 06:10, 07:10, 07:20, 08:10, 10:00, 11:45, 13:35, 14:05, 17:30
Kovačica: 15:20
Lukavica: 07:00, 12:00, 15:00
Podgrab: 10:30, 18:15
Podvitez: 13:10
Repca: 08:20, 10:20, 15:15, 17:05, 20:00
Vrhprača: 13:15, 15:10
Vučja Luka: 13:25, 15:25, 18:25

Međuentitetske linije (polasci za)

Sarajevo: 07:00, 10:30, 14:30, 17:00
Renovica: 07:20, 16:30


Dolasci na autobusku stanicu Pale

 

Banja Luka: 15:55
Beograd: 04:30, 05:20, 12:30, 13:30, 15:05, 15:45, 16:45, 18:45, 20:00
Bijeljina: 11:05, 12:10, 14:00
Brčko: 12:10
Foča: 07:05, 08:05, 10:45
Herceg Novi: 07:05
Kalinovik: 10:05
Lazarevac: 15:05
Novi Sad: 06:35, 15:40, 19:20
Niš: 05:50, 15:00
Rogatica: 05:50, 07:35, 08:50, 10:20, 15:00, 15:55
Sokolac: 07:20, 08:30, 13:34
Srebrenica: 09:25, 17:20
Subotica: 06:35
Trebinje: 11:05
Višegrad: 05:50, 10:20, 15:00, 15:55
Zvornik: 04:30, 05:20, 06:35, 08:22, 11:07, 12:10, 12:30, 13:30, 14:00, 15:05, 15:40, 16:45, 18:45, 19:10, 20:00
Lukavica: 06:50, 07:05, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 09:40, 10:00, 10:30, 10:45, 11:40, 12:30, 13:10, 14:10, 15:40, 15:50, 16:10, 17:30, 18:40, 22:30, 23:45

Linije gradsko-prigradskog saobraćaja (dolasci iz)

 

Kasindo C: 11:52, 14:42, 16:42
Kasindo: 08:00, 10:00, 11:39, 12:00, 13:00, 16:00, 16:50, 19:35
Lukavica: 07:45, 14:45, 16:41
Podgrab: 12:00
Podvitez: 13:45
Repca: 08:51, 10:50, 15:40, 17:30, 20:45
Vučja Luka: 06:50, 11:50

Međuentitetske linije (dolasci iz)

 

Sarajevo: 07:00, 10:30, 14:30, 17:00
Renovica: 07:20, 16:30