A kog kandidata će podržati ove dve stranke na Palama, na predstojećim izborima?