utorak, 27. jun 2017.

Pale live! Urban info portal

Palelive.com YouTube kanal Prati nas na Facebook-u! Prati nas na Twitter-u!

Filozofski fakultet Istočno Sarajevo

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet U Istočnom Sarajevu baštini naslijeđe Filozofskog fakulteta iz Sarajeva, osnovanog 1950. godine. Rad Fakulteta obnovljen je u Istočnom Sarajevu 1993. godine. U međuvremenu Filozofski fakultet je izrastao u najveću visokoškolsku ustanovu na Univerzitetu, na kojoj trenutno studira više od 2000 studenata. Filozofski fakultet je univerzitet u malom, u sklopu kojeg se nastava odvija na dvanaest studij skih grupa. Nastavu izvode afirmisani univerzitetski nastavnici stalno zaposleni na fakultetu, uz pomoć eminentnih gostujućih profesora.

Od školske 2005-2006. godine nastava se organizuje u novoj zgradi, koja ispunjava najviše evropske standarde, čime se stvaraju uslovi za odvijanje nastave na daljinu, kao i organizovanje drugih oblika interaktivnog učenja.PREGLED KONSTITUISANjA ODSJEKA:


Akademske 1994/95. godine:
Srpski jezik i književnost
Pedagogija i psihologija


Akademske 1996/97. godine:
Engleski jezik i književnost Akademske

Akademske 1997/98. godine:
Pedagogija i andragogija (umjesto Pedagogije i psihologije)
Istorija
Opšta književnost i bibliotekarstvo

Akademske 1999/00. godine:
Geografija
Filozofija i sociologija


Akademske 2000/01. godine:
Pedagogija (umjesto Pedagogije i andragogije)
Matematika

Akademske 2002/03. godine:
Psihologija

Akademske 2006/07. godine:
Smjer žurnalistika na Odsjeku za filozofiju i sociologiju
Smjer razredna nastava na Odsjeku za pedagogiju


Kontakt:

Adresa: Alekse Šantića br. 1, 71420 Pale RS - BiH
Web: www.filozof.org, www.ffuis.edu.ba
e-mail: [email protected]
Telefoni: +387 57 227 410 i +387 57 223-479
Fax: +387 57 223-479

Dekan
Prof. dr Milanka Babić, vanredni profesor
Kabinet: M04
Telefon: 057/225-191
e-mail: [email protected]

Prodekan za naučnoistraživački rad
Doc. dr Saša Knežević, docent
Kabinet: M04
Telefon: 057/227-056
e-mail: [email protected]

Faks: 057/223-479
e-mail: [email protected]Biblioteka

alt  alt  alt

Biblioteka Filozofskog fakulteta na Palama osnovana je 1994. godine. Od osnivanja, pa do preseljenja u novu zgradu fakulteta 2005. godine, radila je u skromnim uslovima na 65 m². Prelaskom u novu zgradu biblioteka je dobila dvije prostorije za svoj rad:

* prostor za smještaj knjiga u slobodnom pristupu i
* čitaonicu

BibliotekaProstor od 389 m² proširen je elektronskom čitaonicom tako da se rad biblioteke odvija na preko 500 m² sa tendencijom daljeg širenja.

Biblioteka je svojim korisnicima na raspolaganju osam sati dnevno, šest dana u sedmici. Čitaonica radi dvanaest sati dnevno, pet dana u sedmici. Subotom i biblioteka i čitaonica rade od 8 do 15 časova. Elektronaska čitaonica radi osam časova dnevno (10-18), pet dana u sedmici (od ponedjeljka do petka).

Korisnici biblioteke mogu pozajmiti dvije knjige na rok od 15 dana. U ovu pozajmicu nije uključena periodika, referensna zbirka i knjižni fond legata. Prema standardima za rad visokoškolskih biblioteka ovaj dio fonda može se koristiti isključivo u čitaonici.

ČitaonicaBiblioteka Filozofskog fakulteta u potpunosti slijedi koncepte savremenog visokoškolskog bibliotekarstva, tako da svoj rad usaglašava sa potrebama nastavnog i naučno-istraživačkog rada Fakulteta. Nabavka građe vrši se na godišnjem nivou, prema planovima i zahtjevima naučnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu. Nabavka se finansira iz sredstava matične institucije.

Bibliuoteka Filozofskog fakulteta posjeduje preko 40 000 jedinica knjižnog fonda, dva legata – legat prof. dr Ksenije Milošević (1213 monografija, 189 časopisa i 480 separata) i legat prof. dr Milice Ivanišević (2064), te oko 6500 serijskih publikacija.

Pored osnovne djelatnosti, sakupljanja, obrade i izdavanja na korištenje bibliotečke građe, biblioteka sa uspjehom obavlja i informacionu djelatnost za svoje korisnike, kao i obuku korisnika za korištenje on line sadržaja.

Elektronska čitaonicaČitaonica nudi svojim korisnicima 40 čitaoničkih mjesta. Pored referensne zbirke (rječnici, enciklopedije...) i periodike, korisnicima, po sistemu reversnog zaduživanja, stoji na raspolaganju i čitav bibliotečki fond.

Elektronska čitaonica posjeduje 15 čitaoničkih mjesta i 7 on line računara. Dva demonstratora svakodnevno vrše obuku korisnika u iščitavanju elektronski dostupnih sadržaja, izradu seminarskih radova, te preslušavanju CD-ova potrebnih za savladavanje izgovora na stranim jezicima.

U biblioteci Filozofskog fakulteta na Palama stalno su zaposlena tri diplomirana bibliotekara i dva demonstratora. Fond biblioteke, te adekvatno i stručno osoblje, svakako su dobar preduslov za nesmetano odvijanje nastave na postojećim studijskim programima.

Šef biblioteke
Emina Hot-Šljuka

Bibliotekari
Jasna Lazarević-Gavrilović
Ranka Delić

Kabinet: M01
Telefon/faks: 057/223-479, 227-410
e-mail: [email protected]

Vodič

article thumbnailNarodni heroj Mihajlo Čvoro
10.01.2013.
article thumbnailMilan Simović - od skretničara vozova do narodnog heroja
14.11.2012.
article thumbnailKako se paljanska zvijezda popela na krov svijeta - Rajko Kušić Kuša
06.07.2012.
article thumbnailMapa grad Pale
17.11.2011.
article thumbnailOpština Pale
16.11.2011.
article thumbnailVažniji telefoni
16.11.2011.
article thumbnailAutobuska stanica Pale
16.11.2011.
article thumbnailCekovića kuća
16.11.2011.
article thumbnailPećina Orlovača
16.11.2011.
article thumbnailHadžišabanovića vila u Gornjim Palama
16.11.2011.
article thumbnailNovakova pećina
16.11.2011.
article thumbnailPećina izvora Mokranjske Miljacke
16.11.2011.
article thumbnailPopova pećina - praistorijsko naslijeđe!?
30.09.2011.
article thumbnailPećina u Bogovićima ili Titova pećina
30.09.2011.
article thumbnailGoli Koran - Najljepša oaza mira
31.07.2011.
article thumbnailKadino vrelo - nadahnuće u podnožju Jahorine
31.07.2011.
article thumbnailRijeka Bistrica - kraljica čistoće
31.07.2011.
article thumbnailBožidar Savić
30.07.2011.
article thumbnailHajduk Starina Novak
30.07.2011.
article thumbnailTrifko Grabež
30.07.2011.
article thumbnailPredrag Lasica Peki
29.07.2011.
article thumbnailFilozofski fakultet Istočno Sarajevo
03.09.2009.
article thumbnailEkonomski fakultet Istočno Sarajevo
03.09.2009.
article thumbnailPravni fakultet Istočno Sarajevo
03.09.2009.
article thumbnailFakultet fizičkog vaspitanja i sporta
02.09.2009.
article thumbnailDžamija u Podvitezu
27.08.2009.
article thumbnailKatolička crkva Sv. Josipa na Palama
27.08.2009.
article thumbnailManastir Sokolica - Ravna Romanija
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Sv. Pantelejmona na Vučijoj Luci
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Sv. Proroka Ilije na Lukama (Trebević)
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Sv. apostola Petra i Pavla u Prači
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Uspenja presvete Bogorodice u Mokrom
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Vaznesenja Gospodnjeg u Podgrabu
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Uspenja presvete Bogorodice u Palama
27.08.2009.

Uslovi korišćenja  :  Pošaljite vijest  :  Oglasi  :  Marketing  :  Kontakt                                                                                                        Pratite nas na Facebook Palelive.com YouTube kanal Palelive.com Twitter