ponedjeljak, 26. jun 2017.

Pale live! Urban info portal

Palelive.com YouTube kanal Prati nas na Facebook-u! Prati nas na Twitter-u!

Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo

Ekonomski fakultet Pale

U istoriji razvoja Ekonomskog fakulteta na Palama od najvećeg su značaja dva datuma. Prvi je donošenje Uredbe o osnivanju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 1952 godine od strane Vlade Narodne Republike Bosne i Hercegovine, a drugi je Odluka Narodne skupštine Republike Srpske 1993 kojom se osniva Ekonomski fakultet u tada Srpskom, sad Istočnom Sarajevu. Prva školska godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu bila je 1952./1953. školska godina, a Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu bila je 1993./1994. školska godina. Sjedište fakulteta je trenutno u zgradi Pravnog fakulteta na Palama i uskoro se očekuje početak gradnje nove zgrade Ekonomskog fakulteta.

Veliki doprinos nastavi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama dali su sljedeći nastavnici i saradnici:prof. dr Vaso Dragović,prof.dr Mitar Miljanović,prof. dr Branko Đerić, doc.dr Žarko Karišik, docent dr Novo Plakalović,doc. dr Rade Kancir, mr Spasoje Tuševljak, mr Rajko Kulić, asistent.

U svom radu i djelovanju Ekonomski fakultet ostvaruje razvojnu strategiju čiji su bitni elementi :

- očuvanje i razvoj dostignutog nivoa unutrašnje harmonije na Fakultetu u cjelini,
- poboljšanje materijalno-tehničke osnove Fakulteta,
- nastavak saradnje u svim oblastima sa fakultetima u zemlji i inostranstvu,
- angažovanje novih, najboljih stručnjaka iz „vlastite proizvodnje“ i iz okruženja,
- intenziviranje naučno-istraživačkog rada uz još veći angažman studenata u toj oblasti,
- usavršavanje nastavnika i saradnika u zemlji i inostranstvu,
- učešće nastavnika i saradnika na naučnim skupovima i naučnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu,
- intenziviranje izdavačke djelatnosti,
- organozovanje naučnih skupova,
- poboljšanje uslova života i rada studenata, nastavnika i saradnika,
- intenziviranje saradnje sa lokalnim zajednicama


Osnovni podaci o ekonomskom fakultetu Istočno Sarajevo - Pale

(nastavne linije Pale i Bijeljina)

1. Broj ukupno upisanih studenata(1993/04 – 200/09): 3428
2. Broj upisanih studenata u šk. 2007/2008. godini : 1076
3. Broj ukupno diplomiranih studenata : 905
4. Broj diplomiranih studenata u šk. 2006/2007. god. 134


Smjerovi na Prvom ciklusu studija :
Ekonomija preduzeća
Marketing
Menadžment
Finansijsko bankarski smjer
Međunarodno poslovanje
Analiza i poslovno planiranje
Trgovina
Turizam i hotelijerstvo
Internet ekonomija
Ekonomija javnog sektora

Od nastavnih planova –aktuelni su:
• Plan 2006-2010 (Bolonja)
• Plan 2004-2008
• Plan 1999-2004

7. Broj upisanih studenata na postdiplomskom studiju : 255
8. Broj odbranjenih magistrskih teza : 54
9. Broj prijavljenih magistarskih teza : 15
10. Broj odbranjenih doktorskih disertacija : 8
11. Broj doktorskih disertacija u proceduri: 5
12. Smjerovi na postdiplomskom – magistarskom studiju :
• Poslovne finsije i bankarstvo
• Računovodstvo i revizija
• Menadžment
• Marketing
• Osiguranje
• Upravljanje lokalnim razvojem
• Finansijski menadžment
• Međunarodni biznis i marketing
• Bankarstvo
• Makromenadžment i javna uprava
• Integracije i svjetska trgivina
• Politika razvoja
• Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
• Menadžment u turizmu i hotelijerstvu
• Internet ekonomije i E-poslovanje


• Naučno istraživački rad : Fakultet u svom sastavu ima istraživačku jedinicu (Institut) koja svake godine objavi određen broj naučnih ili konjukturnih istraživanja.
• Izdavačka djelatnost: Fakultet redovno izdaje Zbornik radova i publikuje određeni broj knjiga i brošura.
• Bibliotečki fond i orema: U bibliotečkom fondu se nalazi oko 10.000 knjiga, te primjerci domaćih i stranih časopisa.

Kontakt:

Adresa: Alekse Šantića br.3, 71420 Pale RS - BiH
Web: www.ekofis.org
e-mail: ef02@paleol.net
Telefoni: +387 57 226 651, +387 57 226-187 Dekanat: +387 57 224-945, Bijeljina: +387 55 211-224
Fax: +387 57 226-188
Savez studenata Ekonomskog fakulteta

Na Ekonomskom fakultetu u skladu sa Zakonom o Univerzitetu i Statutu fakulteta, aktivno djeluje i Savez studenata. Savez studenata Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu (SSEF-IS) osnovan je 06.02.1996. godine. Osnovne djelatnosti Saveza studenata kao ne-političke, interesne organizacije su: aktivno zalaganje za ostvarivanje studentskih prava zagarantovanih Zakonom o Univerzitetu i Statutom fakulteta, poboljšanje studentskog standarda, organizovanje naučnih i stručnih predavanja, tribina, okruglih stolova, sportskih manifestacija, brucoških i apsolventskoh večeri te organizovanje odlaska studenata na apsolventske ekskurzije i Ekonomijade(1997. Ulcinj.1998 Kopaonik, 2000 Soko Banja, 2001 Aranđelovac, 2002 Budva, 2003 Teslić gdje je SSEF-IS bio jedan od organizatora, 2004 Bečići, 2005 Jahorina, 2006 Ohrid, 2007 Tivat ). Osnivači su Saveza studenata Univerziteta, Omladinskog foruma RS, omladinskog parlamenta i sl.
SSEF-IS-a je član Jugoslovenski asocijacija studenata ekonomskog fakulteta (JASEF) kao krunske organizacije studenata Ekonomije sa prostora Srbije i Crne Gore, Republike Srpske i Makedonije koja broji preko 50.000 članova. Rad su započeli kao pridruženi član, a od 10.03.2000 godine kao punopravni član.

Rukovodstvo SSEF-IS-a se sastoji od predsjednika dva podpredsjednika i predsjednika skupštine.
Predsjednik S aveza u školskoj 2007/2008 je Marko Vidaković student IV godine, podpredsjednici su Miladin Lakić, student treće godine i Đorđe Lubura student druge godine, predsjednik skupštine je Mladen Pandurević student apsolvent.

Adresa: Alekse Šantića br.3, 71420 Pale RS - BiH
Web: www.ssefis.com
e-mail: ssefis09@gmail.com

Telefon: +387 66 246 861, Studentska služba: +387 57 226-651, Nastavna jedinica Bijeljina: +387 55 211-224

Fax: +387 57 226 188Vodič

article thumbnailNarodni heroj Mihajlo Čvoro
10.01.2013.
article thumbnailMilan Simović - od skretničara vozova do narodnog heroja
14.11.2012.
article thumbnailKako se paljanska zvijezda popela na krov svijeta - Rajko Kušić Kuša
06.07.2012.
article thumbnailMapa grad Pale
17.11.2011.
article thumbnailOpština Pale
16.11.2011.
article thumbnailVažniji telefoni
16.11.2011.
article thumbnailAutobuska stanica Pale
16.11.2011.
article thumbnailCekovića kuća
16.11.2011.
article thumbnailPećina Orlovača
16.11.2011.
article thumbnailHadžišabanovića vila u Gornjim Palama
16.11.2011.
article thumbnailNovakova pećina
16.11.2011.
article thumbnailPećina izvora Mokranjske Miljacke
16.11.2011.
article thumbnailPopova pećina - praistorijsko naslijeđe!?
30.09.2011.
article thumbnailPećina u Bogovićima ili Titova pećina
30.09.2011.
article thumbnailGoli Koran - Najljepša oaza mira
31.07.2011.
article thumbnailKadino vrelo - nadahnuće u podnožju Jahorine
31.07.2011.
article thumbnailRijeka Bistrica - kraljica čistoće
31.07.2011.
article thumbnailBožidar Savić
30.07.2011.
article thumbnailHajduk Starina Novak
30.07.2011.
article thumbnailTrifko Grabež
30.07.2011.
article thumbnailPredrag Lasica Peki
29.07.2011.
article thumbnailFilozofski fakultet Istočno Sarajevo
03.09.2009.
article thumbnailEkonomski fakultet Istočno Sarajevo
03.09.2009.
article thumbnailPravni fakultet Istočno Sarajevo
03.09.2009.
article thumbnailFakultet fizičkog vaspitanja i sporta
02.09.2009.
article thumbnailDžamija u Podvitezu
27.08.2009.
article thumbnailKatolička crkva Sv. Josipa na Palama
27.08.2009.
article thumbnailManastir Sokolica - Ravna Romanija
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Sv. Pantelejmona na Vučijoj Luci
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Sv. Proroka Ilije na Lukama (Trebević)
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Sv. apostola Petra i Pavla u Prači
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Uspenja presvete Bogorodice u Mokrom
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Vaznesenja Gospodnjeg u Podgrabu
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Uspenja presvete Bogorodice u Palama
27.08.2009.

Uslovi korišćenja  :  Pošaljite vijest  :  Oglasi  :  Marketing  :  Kontakt                                                                                                        Pratite nas na Facebook Palelive.com YouTube kanal Palelive.com Twitter