Broj telefona Vodovoda odavno nije 223 273. To je godinama privatan broj.
Treba ga ispraviti, bar ovdje.