četvrtak, 29. jun 2017.

Pale live! Urban info portal

Palelive.com YouTube kanal Prati nas na Facebook-u! Prati nas na Twitter-u!

Autobuska stanica Pale
Telefoni: 057 222-900, 222-901, 222-902 (pozivni +387)


POLASCI IZ AUTOBUSKE STANICE PALE: ažurirano 20.11.2012. godine

Prevoznik

Polazak sa AS Pale

Linija:

režim

Polazak prema AS Pale

Alamanistours

4,30

Beograd - Istočno Sarajevo

Parni datumi

22.30

Kondor

4,30

Beograd - Istočno Sarajevo

Neparni datumi

22.30

Autoherc

5,30

Pale - Lukavica

Svaki dan

22.00

Nišekspres

5,50

Niš - Istočno Sarajevo

Parni

21.00

Centrotrans I. Sarajevo

5,50

Niš - Istočno Sarajevo

Neparni

21.00

Autoherc

6,10

Pale - Kasindo

Radni dan

7.05

Centrotrans I. Sarajevo

6,36

Subotica - Istočno Sarajevo

parni

21.30

Kompas

6,36

Subotica - Istočno Sarajevo

parni

21.30

Centrotrans I. Sarajevo

7,00

Pale - Lukavica

Rd


Autoherc

7,10

Pale - Kasindo

Sd

9.05

Autoherc

7,20

Sokolac - Kasindo

Sd

6.30

Centrotrans Sarajevo

7,20

Pale - Sarajevo ***

Rd + subota

6.30

Centrotrans Sarajevo

7,30

Pale - Renovica ***

Sd

7.00

Aroma

7,30

Pale - Beograd

Sd

6.30

Aroma

7,35

Rogatica - Istočno Sarajevo

Rd

6.15

Centrotrans

7,45

Istočno Sarajevo - Novi Sad

Sd

6.40

Centrotrans I. Sarajevo

8,00

Pale - Lukavica

Rd

14.00

Autoherc

8,00

Pale - Beograd

Sd

6.45

Autoherc

8,11

Pale - Kasindo

Rd

12.00

Centrotrans I. Sarajevo

8,22

Zvornik - Istočno Sarajevo

Sd

5.40

Drinatrans Zvornik

8,22

Zvornik - Istočno Sarajevo

Sd

5.40

Alamanistours

8,50

Istočno Sarajevo - Beograd

Neparni

8.00

Centrotrans Sarajevo

8,50

Istočno Sarajevo - Beograd

Parnim

8.00

Aroma

8,50

Rogatica - Istočno Sarajevo

Sd

7.30

Gras

9,10

Pale - Krupac

Rd + subota

10.00

Drinatrans Zvornik

9,26

Srebrenica - Istočno Sarajevo

Sd

6.10

Nišekspres

9,30

Istočno Sarajevo - Niš

Parnim

8.40

Kondor

9,30

Istočno Sarajevo - Niš

Neparnim

8.40

Kompas

9,40

Istočno Sarajevo - Srebrenica

Sd

8.40

Gras

9,50

Pale - Mokro

Rd

11.35

Autoherc

10,00

Pale - Kasindo

Rd

12.00

Andžić

10.15

Pale - K. Selo

Rd

11.00

Centrotrans I. Sarajevo

10,06

Kalinovik - Bijeljina

Sd

6.50

Drinatrans

10,20

Višegrad - Banja Luka

Neparni

8.00

Prevoz Golub

10,20

Višegrad - Banja Luka

Parnim

8.00

Autoherc

10,25

Pale - Sokolac

Ne Ned

7.40

Transproduktbusprevoz

10,30

Istočno Sarajevo - Beograd

Parnim

9.45

Atina

10,30

Pale-Podgrab ***

Rd

11.20

Centrotrans I. Sarajevo

10,30

Istočno Sarajevo - Beograd

Neparnim

10.30

Centrotrans Sarajevo

11,00

Pale - Sarajevo ***

Sd

14.00

Centrotrans I. Sarajevo

11,30

Pale - Krupac

Rd + subota

12.30

Autoherc

11,39

Kasindo - Sokolac

Sd

10.40

Autoherc

11,45

Pale - Kasindo

Rd

13.15

Autoherc

11,55

Pale - Kasindo

Vikendom

13.15

Centrotrans I. Sarajevo

12,00

Pale - Lukavica

Rd

14.35

Transprom

12,10

Brčko - Istočno Sarajevo

Neparni

6.45

Kondor

12,30

Beograd - Istočno Sarajevo

Sd

6.15

Transprom

12,36

Istočno Sarajevo - Brčko

Parni

11.45

Aroma

12,36

Istočno Sarajevo - Rogatica

Rd

11.45

Atina

13,15

Pale - Prača   ***

Rd

15.00

Andžić

13,15

Pale - Kadino Selo

Rd

14.00

Centrotrans I. Sarajevo

13.25

Pale - Vučija Luka

Rd

15.10

Autoherc

13,25

Sokolac - Kasindo

Sd

12.40

Lastra lazarevac

13,30

Istočno Sarajevo - Lazarevac

Neparnim

12.30

Centrotrans Sarajevo

13,30

Istočno Sarajevo - Beograd

Parni

12.30

Centrotrans I. Sarajevo

13,50

Pale - Krupac

Rd + subota

14.40

Centrotrans I. Sarajevo

14,00

Bijeljina - Kalinovik

Sd

9.45

Autoherc

14,05

Pale - Kasindo

Rd

15.05

Kompas

14,10

Istočno Sarajevo - Novi Sad

Sd

13.30

Ristić-commerce

15.05

Lazarevac - Istočno Sarajevo

Parni

8.00

Centrotrans I. Sarajevo

15,05

Beograd - Istočno Sarajevo

Neparni

8.00

Centrotrans I. Sarajevo

15,00

Pale - Lukavica

Rd

Nema

Semberijatransport

15,00

Pale - Bijeljina

Sd

7.00

Nišekspres

15,00

Niš - Istočno Sarajevo

Neparni

05.10

Kondor

15,00

Niš - Istočno Sarajevo

Parni

06.10

Centrotrans Sarajevo

15,00

Pale - Sarajevo ***

Sd

16.30

Milkus

15,10

Pale - Vojkovići

Rd

Nema

Atina

15,10

Pale - Prača- Vrhprača

Rd

Nema

Ublatours15,15Pale - TrebinjeSd05.00

Sons

15,15

Pale - Trebinje

Sd

05.00

Andžić

15,15

Pale - Mokro

Rd

15.40

Aroma

15,21

Istočno Sarajevo - Rogatica

Sd

14.30

Centrotrans I. Sarajevo

15,25

Pale - Vučija Luka

Rd

15.50

Aroma

15,45

Pale - Lukavica

Sd

Nema

Centrotrans I. Sarajevo

15,40

Novi Sad - Istočno Sarajevo

Sd

8.30

Ristić-commerse15.40Novi Sad - Istočno SarajevoSd8.30

Drinatrans

15,40

Banja Luka - Visegrad

Neparni

9.00

Prevoz Golub

15,40

Banja Luka - Visegrad

Parni

9.00

Kondor

15,45

Istočno Sarajevo – Beograd

Sd

15.00

Milkus

16,05

Pale - Kasindo

Rd

17.40

Andžić

16,15

Pale - K. Selo

Rd

16.40

Centrotrans I. Sarajevo

16,30

Pale - Krupac

Rd + subota

Nema

Drinatrans

16,30

Istočno Sarajevo - Srebrenica

Sd

15.30

Centrotrans Sarajevo

16,32

Pale - Sarajevo ***

Sd

15.50

Aroma

16,40

Sokolac - Lukavica

Rd

15.50

Centrotrans I. Sarajevo

16,41

Pale - Mokro

Rd

Nema

Autoherc

16,50

Kasindo - Sokolac

Sd

15.50

Centrotrans Sarajevo

17,00

Pale - Renovica ***

Ne nedjeljom

16.30

Kompas

17,22

Srebrenica - Istočno Sarajevo

Sd

14.30

Centrotrans I. Sarajevo

17,30

Istočno Sarajevo - Zvornik

Sd

16.30

Drinatrans Zvornik

17,30

Istočno Sarajevo - Zvornik

Sd

16.30

Autoherc

17,30

Pale - Kasindo

Sd

18.40

Andžić

18.15

Pale - K. Selo

Rd

Nema

Atina

18.15

Pale - Prača

Rd

Nema

Centrotrans I. Sarajevo

18.25

Pale - Vučija Luka

Rd

Nema

Transproduktbusprevoz

18,45

Beograd - Istočno Sarajevo

Neparni

11.30

Centrotrans I. Sarajevo

18,45

Beograd - Istočno Sarajevo

Parni

11.30

Nišekspres

19,00

Istočno Sarajevo - Niš

Parni

18.00

Centrotrans I. Sarajevo

19,00

Istočno Sarajevo - Niš

Neparni

18.00

Božur

19,15

Pale - Podgorica

Parni

21.00

Centrotrans I. Sarajevo

19,15

Pale - Herceg Novi

Neparni

21.00

Kompas

19,20

Novi Sad - Istočno Sarajevo

Neparni

12.15

Ristić-commerce19,20Novi Sad - Istočno SarajevoParni12.15

Centrotrans I. Sarajevo

19.56

Pale - Mokro

Rd

Nema

Alamanistours BG

20,00

Beograd - Istočno Sarajevo

Parni

13.15

Centrotrans I. Sarajevo

20,00

Beograd - Istočno Sarajevo

Neparni

13.15

Alamanistours

22,30

Istočno Sarajevo - Beograd

Parni

22.00

Kondor

22,30

Istočno Sarajevo - Beograd

Neparni

22.00

Kompas

23,45

Istočno Sarajevo - Novi Sad

Parni

23.15

Centrotrans Sarajevo

23,45

Istočno Sarajevo - Novi Sad

Parni

23.15


Legenda:

Neparni - neparni datumi
Parni - parni datumi
Rd - radni dani
Sd - svaki dan

Prema gradovima (stari raspored, mogućnost greške):


Polasci sa autobuske stanice Pale

Banja Luka:  10:20
Beograd: 07:00, 07:30, 08:00, 08:50, 10:30, 12:00, 13:30, 15:45, 22:30
Bijeljina: 10:05, 12:35, 15:00
Brčko: 12:35
Foča: 15:15, 15:45, 19:30
Herceg Novi: 19:15
Kalinovik: 14:00
Lazarevac: 13:30
Novi Sad: 07:45, 14:10, 23:45
Niš: 09:30, 19:00
Rogatica: 07:30, 09:40, 12:35, 15:20, 15:55, 19:00
Sokolac: 07:00, 07:45, 08:00, 08:50, 09:30, 09:40, 10:05, 10:30, 11:40, 11:55, 12:00, 12:35, 13:30, 14:10, 15:00, 15:20, 15:55, 16:00, 16:30, 16:50, 17:30, 19:00, 22:30, 23:45
Srebrenica: 09:30, 16:30
Subotica: 23:45
Trebinje: 15:15
Višegrad: 07:30, 09:40, 15:55, 19:00
Zvornik: 07:00, 07:45, 08:00, 08:50, 10:06, 10:30, 12:00, 12:35, 13:30, 14:10, 15:00, 16:00, 17:36, 22:35, 22:30, 23:45
Lukavica: 04:30, 05:50, 06:35, 07:35, 08:22, 08:50, 09:25, 10:20, 12:10, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:05, 15:15, 15:40, 16:45, 17:20, 18:45, 19:20, 19:30, 20:00

Linije gradsko-prigradskog saobraćaja (polasci za)

Bulozi: 18:15
Kasindo C
: 10:15, 13:15, 15:15
Kasindo: 06:10, 07:10, 07:20, 08:10, 10:00, 11:45, 13:35, 14:05, 17:30
Kovačica: 15:20
Lukavica: 07:00, 12:00, 15:00
Podgrab: 10:30, 18:15
Podvitez: 13:10
Repca: 08:20, 10:20, 15:15, 17:05, 20:00
Vrhprača: 13:15, 15:10
Vučja Luka: 13:25, 15:25, 18:25

Međuentitetske linije (polasci za)

Sarajevo: 07:00, 10:30, 14:30, 17:00
Renovica: 07:20, 16:30


Dolasci na autobusku stanicu Pale

Banja Luka:  15:55
Beograd: 04:30, 05:20, 12:30, 13:30, 15:05, 15:45, 16:45,  18:45, 20:00
Bijeljina: 11:05, 12:10, 14:00
Brčko: 12:10
Foča: 07:05, 08:05, 10:45
Herceg Novi: 07:05
Kalinovik: 10:05
Lazarevac: 15:05
Novi Sad: 06:35, 15:40, 19:20
Niš: 05:50, 15:00
Rogatica: 05:50, 07:35, 08:50, 10:20, 15:00, 15:55
Sokolac: 07:20, 08:30, 13:34
Srebrenica: 09:25, 17:20
Subotica: 06:35
Trebinje: 11:05
Višegrad: 05:50, 10:20, 15:00, 15:55
Zvornik: 04:30, 05:20, 06:35, 08:22, 11:07, 12:10, 12:30, 13:30, 14:00, 15:05, 15:40, 16:45, 18:45, 19:10, 20:00
Lukavica: 06:50, 07:05, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 09:40, 10:00, 10:30, 10:45, 11:40, 12:30, 13:10, 14:10, 15:40, 15:50, 16:10, 17:30, 18:40, 22:30, 23:45

Linije gradsko-prigradskog saobraćaja (dolasci iz)

Kasindo C: 11:52, 14:42, 16:42
Kasindo: 08:00, 10:00, 11:39, 12:00, 13:00, 16:00, 16:50, 19:35
Lukavica: 07:45, 14:45, 16:41
Podgrab: 12:00
Podvitez: 13:45
Repca: 08:51, 10:50, 15:40, 17:30, 20:45
Vučja Luka: 06:50, 11:50


Međuentitetske linije (dolasci iz)

Sarajevo: 07:00, 10:30, 14:30, 17:00
Renovica: 07:20, 16:30


Komentari (23)
 • Principessa

  Koliko je povratna karta za BL, a kolilo u jednom pravcu? Hvala :)

 • Posjetilac  - re:
  Principessa napisa:
  Koliko je povratna karta za BL, a kolilo u jednom pravcu? Hvala :)
 • rajko novosel

  kada ima autobus za pale petkom iz sokoca u vecernjim satima i da li ima autobus sa pala u sokolac oko ponoci.?

 • Milena

  Koliko kosta karta karta do Zvornika sa autobusom koji krece u 13 i 30 i uvazava li se indeks?

 • Indexi

  Uvažava ako je pravi. A košta koliko i iz Zvornika.

 • *-*-*-

  Pale zaista trebaju da budu ponosne na svoju autobusku stanicu. Reprezentativna je u svakom pogledu. Međutim, nedopustiv je njen ambijent sa gornje (ulazne strane). Mislim da nadležni iz opštine HITNO moraju izdati rješenje za uklanjanje skladišta građevinskog materijala koje se nalazi uz autobusku stanicu. Nikako nam ne služi na čast da se mnogobrojni putnici i turisti, pa i sami građani, već na ulazu ili izlazu Pala susreću sa ovako ružnom slikom koja traje godinama. U svakom drugom gradu ovakvo skladište bi bilo već davno uklonjeno.

 • Posjetilac

  Koja je cena karte sa Pala do Sarajeva?

 • zvezdanobradovic

  U KOM TERMINU IMA AUTOBUS IZ POZEGE ZA USTIPRACU ILI GORAZDE ZA 20.01.2012.UNAPRED HVALA.

 • Jelena

  Zanima me kad 30.01.2011 Imaju polasci sa autobuske stanice Pale za Jahorinu, hvala..

 • Milena

  Zanima me da li noćne linije za i iz Novog Sada i dalje saobraćaju svakodnevno, pošto sam načula da sada idu svaki drugi dan pa me zanima da i je to tačno i kako je izvršen raspored? Hvala!

 • Wesko  - Cccc

  Zdravo dali ima bus iz beograda u nocnim satima npr 00:00 ili kad vec ima dolazim u bg 29.08 a trebam za rogaticu unaprijed hvala....

 • rachel

  da li ima autobus poslije šest sati sa pala do sokoca

 • Posjetilac  - broj

  057/222-900 pa pitaj

 • CCCC

  Kada ima autobus za Bijeljinu i koliko kosta karta? :D

 • niko

  057/222-900 pa pitaj
  imas u 10.10h, 12.35, 15.00

 • lola

  Svi smo se nadali da ce nova Autobuska stanica zablistati a ono odlagaliste materijala cigli blokova pjeska,kamiona prikloca uzas jeli moguce da nesmije niko da reaguje u opstini....

 • Posjetilac

  Svaka čast posjetiocu *-*-*-. Već smo ko zna koliko puta pisali na ovu temu i ukazivali na ovaj neuređeni UDARNI prostor oko autobuske stanice. A ovo fiktivno zelenilo na slice, valjda će već na proljeće biti pretvoreno u prirodno!!!

 • Posjetilac

  Baš tako "lola"!

 • YYYY

  Nesmije niko iz opstine da ode gore i da naredi da se to skloni da ovo lici na grad a ne na neku provinciju.

 • dragana

  U koliko sutra ima autobus Pale-Beograd i koliko je karta? :)

 • Olja  - Cao :)

  Da li mi neko moze reci kolika je cena karte Pale-Sarajevo, i u koje vreme sve ima prevoz? :) unapred hvalaaa :)

 • mirjana  - istocno sarajevo -nis

  Koliko kosta karta od istocnog sarajeva do nisa u jednom pravcu,a koliko je povratna karta?i kada imaju polasci iz i.sarajeva?a kada iz nisa za i.sarajevo?

 • Posjetilac

  Br.autobuske je 057/222900 pa tamo potrazite info

Dodaj komentar
Vaši detalji:
Komentar:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch::(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Sigurnost
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.
Klikom na dugme "POŠALJI" prihvatam Uslove korišćenja.

Vodič

article thumbnailNarodni heroj Mihajlo Čvoro
10.01.2013.
article thumbnailMilan Simović - od skretničara vozova do narodnog heroja
14.11.2012.
article thumbnailKako se paljanska zvijezda popela na krov svijeta - Rajko Kušić Kuša
06.07.2012.
article thumbnailMapa grad Pale
17.11.2011.
article thumbnailOpština Pale
16.11.2011.
article thumbnailVažniji telefoni
16.11.2011.
article thumbnailAutobuska stanica Pale
16.11.2011.
article thumbnailCekovića kuća
16.11.2011.
article thumbnailPećina Orlovača
16.11.2011.
article thumbnailHadžišabanovića vila u Gornjim Palama
16.11.2011.
article thumbnailNovakova pećina
16.11.2011.
article thumbnailPećina izvora Mokranjske Miljacke
16.11.2011.
article thumbnailPopova pećina - praistorijsko naslijeđe!?
30.09.2011.
article thumbnailPećina u Bogovićima ili Titova pećina
30.09.2011.
article thumbnailGoli Koran - Najljepša oaza mira
31.07.2011.
article thumbnailKadino vrelo - nadahnuće u podnožju Jahorine
31.07.2011.
article thumbnailRijeka Bistrica - kraljica čistoće
31.07.2011.
article thumbnailBožidar Savić
30.07.2011.
article thumbnailHajduk Starina Novak
30.07.2011.
article thumbnailTrifko Grabež
30.07.2011.
article thumbnailPredrag Lasica Peki
29.07.2011.
article thumbnailFilozofski fakultet Istočno Sarajevo
03.09.2009.
article thumbnailEkonomski fakultet Istočno Sarajevo
03.09.2009.
article thumbnailPravni fakultet Istočno Sarajevo
03.09.2009.
article thumbnailFakultet fizičkog vaspitanja i sporta
02.09.2009.
article thumbnailDžamija u Podvitezu
27.08.2009.
article thumbnailKatolička crkva Sv. Josipa na Palama
27.08.2009.
article thumbnailManastir Sokolica - Ravna Romanija
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Sv. Pantelejmona na Vučijoj Luci
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Sv. Proroka Ilije na Lukama (Trebević)
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Sv. apostola Petra i Pavla u Prači
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Uspenja presvete Bogorodice u Mokrom
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Vaznesenja Gospodnjeg u Podgrabu
27.08.2009.
article thumbnailCrkva Uspenja presvete Bogorodice u Palama
27.08.2009.

Uslovi korišćenja  :  Pošaljite vijest  :  Oglasi  :  Marketing  :  Kontakt                                                                                                        Pratite nas na Facebook Palelive.com YouTube kanal Palelive.com Twitter