Radujem sa svakom kulturnom dešavanju na našem prostoru. Zna li neko šta bi sa idejom gostovanja Laneta Gutovića?