Nije Mile
Pricao sa File,
Vec je RS laf
Pricao sa Graf!