Umjesto da zaposle radnike koji će održavati elektro mrežu, zapošljava se glasačka mašinerija, tj. paraziti po kancelarijama,pošto sve pare idu za plate tih parazita ne može se ništa ulagati u obnovu mreže pa onda kad dođu sniježne padavine pojedina mjesta nemaju struju po tri dana, korisnici bi trebali masovno tužiti elektrodustribuciju za pretrpljenu štetu kad nema struje po nekoliko dana pa nek i dalje zapošljavaju parazite umjesto radnike!