Voda je zamućena i tek će da bude zbog masovnih golih sječa šume na području Ravne Planine, i paljani će se sa sjetom sjećati kakva je nekad voda bila u Palama i okolini.